La revolucion industrial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (718 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
3. La Revolució industrial

-Conjunt de canvis que afecten la societat i creen un nou sistema Productiu i econòmic.
1. ELS FACTORS QUE VAN IMPULSAR LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
La revoluciódemogràfica de finals del segle XVIII.
-Revolució demogràfica A partir 1750 Natalitat elevada Augment important
Mortalitat baixarà Població
Més Població + Demanda +Consum Afavoreix la innovació tecnològica.
L’expansió agrícola del segle XVIII
Primer que demanava la població es produir més aliments.
Innovacions:
* Millorar les tècniques agrícoles:
-Guaret és substituït per el quadernal (no deixes descansar la terra)
- Introduir noves tècniques com l’arada.
- Perfeccionar els sistemes de regatge.
* Reformar la Ramaderia:
- Terres de cultiudedicades a produir farratges per els animals.
-Augmentar el bestia.
- Les estabulem.
* Canvi estructures agràries:
-Supressió de propietats senyorials.
- Terres en propietats privades.INCREMENT RENDIMENT 90%
+ Capital Exode rural
NOVA MENTALITAT
Canvi social i econòmic liberalisme econòmic. Defensava que el motor del creixement era la iniciativa privada. Empresaris haviend’introduir continues innovacions tecnològiques.
Nova manera de pensar: Inversió Innovació risc empresarial recerca de benefici.

Desenvolupament de la mentalitat empresarial i capitalista.Idees Claus pag (57)
Els conceptes: Explica per què diem que durant la segona meitat del segle XVIII es va produir una revolució demogràfica i una revolució agrícola.
* Revolució demogràficaperquè la natalitat es va mantenir alta, però la mortalitat va baixar molt i això va permetre que la gent vives molt més anys.
* Revolució agrícola perquè el fet de que hi hagués més gent va fer quehi hagués mes demanda de productes i això va produir un augment del consum.
Les causes: Què va provocar el creixement de la població europea a finals del segle XVIII?
* Perquè la mortalitat...