Lambda de combustio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (724 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROBLEMES dada T combustió màxima trobar λ mínima.

1. Es pretén alimentar una turbina de gas amb un GLP auto (mescla equimolecular de propà i butà) que té una fórmula empírica C3,5 H9 i unamassa molar de 51 g/mol i una entalpia estandard de formació de -105,6 kJ/mol
El límit tèrmic metal·lúrgic de la turbina és de 1300K. La cambra de combustió s’alimenta amb el combustible acondicions 298K i amb aire a 1,32 MPa procedent del compressor on es suposa que s’ha comprimit adiabàticament on ha assolit una temperatura de 650 K
La composició de l’aire es suposa simplificada a(1O2+3,76 N2).

En el supòsit de què a la cambra té lloc una combustió adiabàtica y sense dissociació dels productes, es demana:

a) Reacció de combustió d’aquest GLP amb aire per un factor d’aire (arbitrari. (1pt)
Tractant-se d’una cambra de combustió de turbina de gas es suposarà que ( ( 1:

Combustió estequiomètrica amb O2:
C3,5H9 + 5,75 O2 ( 3,5 CO2 + 4,5 H2O
Combustió ambaire simplificat i factor d’aire ( ( 1 .

C3,5H9 + ( 5,75 (O2+3,76 N2) ( 3,5 CO2 + 4,5 H2O + ( 5,75 (3,76 N2+ (( -1) 5,75 O2

b) La entalpia específica de la mescla aire + combustible en kJ/kgen funció del valor de ( (2pt)

|Reactius |n |m [kg] |T [K] |h(T) [kJ/mol] |n( h(T) [kJ] |
|C3,5H9 |1|0,051 |298 |-105,6 |-105,6 |
|O2 |5,75 ( |0,184 ( |650 |10,87|62,50 ( |
|N2 |5,75· 3,76 ( |0,6054 ( |650 |10,395 |224,74 ( |

H reactius: -105,6 +287,24 ( [kJ]
m: 0,051+ 0,7894 ( [kg]

h reactius: [pic]

c) El factor d’aire necessari per no sobrepassar la temperatura de 1300 K (4 pt)

|Productes...
tracking img