Lectoescriptura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (320 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANIMALS AL ZOO - Què treballem amb aquesta activitat?
Aquesta activitat té com a objectiu que el xiquet, a més de conèixer els noms propis de la clase o de la seua familia es familiaritce ennoms comuns, en aquest cas dels animals i les accions que realitza cada animal, és a dir, l’ estudi dels verbs. -

En què consisteix la activitat?
Aquesta activitat es treballa de la següentmanera: a les pàgines apareix un robot que planteja une spreguntes de les quals la mestra es fa eco, a més, aquesta pot afegir algunes pròpies segones les respostes i interessos dels xiquets. Ambaquestes preguntes el xiquet reflexiona i s’adona de les parts de l’oració escrita quan identifique el segment el segment que dóna resposta. Primerament, la mestra llegirà les oracions, ja que elsnens encara no són lectors auntònoms. Al mateix temps que llig, els ensenya els dibuixos amb els quals s’il.luestren les oracions. A la guía didáctica d’aquest llibre, a més a més, es considerarecomanable fer una lectura de l’oració assenyalant amb el dit allò que es va llegint per treballar també la localització de les parts del enunciat.Aquest és un aspecto aparentment irrellevantperò clau a l´hora d’introduir els nens en la lectoescritura ja que assenyalant, els nens observen com s’escriu allò que en eixe precís momento se està llegint. En base a això podem demanar als nensque escriguen alguna paraula que aparega en el text així com també ells mateixos poden mostrar interés per conèixer com s’escriu algún mot.D’a questa manera, l’escriptura requereix un treballcognitiu més complicat que la simple còpia gràfica.

-

Quines propietats es treballen al text?
Les principals propietats treballades en aquesta activitat en quant al tipus de text són:-relació amb la realitat -lèxic -categories gramaticals

- ús posterior de la lectura - relació titol- contingut -relació image-text En base a aquestes s’oganitzen i planifiquen les activitats....
tracking img