Les particions

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (556 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Les particions

Cada disc dur constitueix una unitat física distinta. Encara què, els sistemes operatius no treballen amb unitats físiques directament; els sistemes operatius treballen amb unitatslògiques.
Dins de la mateixa unitat física de disc dur, pot haver diferents unitas lògiques. Cadascuna d'aquestes unitats lògiques constitueix una partició del disc dur. Això vol dir que podemdividir un disc dur en, per exemple, dues particions (dos unitats lògiques dins d'una mateixa unitat física) i treballar de la mateixa manera que si tinguèssim dos discs durs (una unitat lògica per cadaunitat física).

Particions i directoris- ambdues estructures fan possible organitzar dades dins d'un disc dur. Presenten, però, importants diferències:
1ª) Les particions són divisions de tamany fixedel disc dur; els directoris són divisions de tamany variable de la partició.
2ª) Les particions ocupen un grup de cilindres contigus del disc dur (per a major seguretat); els directoris tenen,normalment, la seva informació escampada per tota la partició.
3ª) Cada partició del disc dur por tenir un sistema d'arxius (sistema operatiu) distint; tots els directoris de la partició tenen el sistmad'arxius de la partició a la qual pertanyen.

Com a mínim és necessari crear una partició per a cada disc dur. Les raons per crear més d'una partició solen ser les següents:
1-Raons organitzatives.Per exemple en el cas d'un ordinador que és compartit per dos usuaris, amb objecte d'aconseguir una millor organització i seguretat del les seves dades.
2-Instal•lació de més d'un sistema operatiu.Ja que cada sistema operatiu ha de menester, com a norma general, una partició pròpia per treballar.

Tipus de particions

La partició primària és a on s'instal•len tots els arxius d'el sistemaoperatiu (i programes i controladors bàsics per al funcionament del PC). Una segona partició és una partició lògica i es pot utilitzar per emmagatzemament temporal o bé per instal•lar un altre sistema...
tracking img