Motor térmico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1965 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EMERGÈNCIES SANITÀRIES

EL MOTOR TÈRMIC

ELENA LAGO

Índex
1. Conceptes previs 2. Principis bàsics de la termodinàmica 3. Màquines tèrmiques 3.1. Classificació de les màquines tèrmiques 4. Els motors 4.1. Classificació dels motors 4.2. Els motors tèrmics 4.3. El motor Otto i Dièsel 4.4. El motor Wankel 5. Components d’un motor tèrmic 5.1. Culata 5.1.1. Junta de Culata 5.2. Arbre de lleves5.3. Bloc 5.3.1 Cilindres 5.4. Vàlvules 5.5. Pistó 5.5.1. Segments d’un pistó 5.5.2. Posicions d’un pistó 5.5.3. Esquemes resum 5.5. Pistó 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.6. Biela 5.7. Cigonyal 5.8. Volant d’inèrcia 5.9. Càrter 6. Cicles de funcionament d’un motor tèrmic 6.1. Motor Otto 6.2. Motor dièsel 7. Motors

Objectius didàctics
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Saber què és i com funciona unamàquines tèrmiques. Saber què és el rendiment d’una màquina. Conèixer els diferents tipus de motors (alternatius, Otto i dièsel i rotatius, Wankel). Característiques i funcionamient dels diferents motor alternatius, Otto i dièsel. Descriure i analitzar les parts del motor tèrmic Descriure el funcionament del motor tèrmic. Conèixer els mecanismes que trobarem en el vehicle.

Criterisd’avaluació
 

Saber definir els diferents conceptes referents al tema. Descriure amb el llenguatge tècnic les parts, característiques i funcionament dels motors tèrmics, Otto i dièsel. Identificar les parts de motors tèrmics, Otto i dièsel, i descriure’n el principi de funcionament i les aplicacions. Descriure i diferenciar els diferents tipus de motors tèrmics (alternatius i rotatius).

1.Conceptes previsQuè és l’energia?  És la capacitat de realitzar treball. D’on prové l’energia?  De les fonts d’energia; són els recursos naturals, el Sol, l’aigua, vent, carbó, petroli, llenya,… Què és una màquina?  És un conjunt de dispositius capaços de transformar l’energia en treball útil o en un altre tipus d’energia. La seva funció bàsica és suplir, estalviar omultiplicar l’esforç humà. Què és el treball?  És l’acció d’aplicar una o més forces sobre un cos i provocar o modificarne el moviment.  Quan s’efectua un treball, es gasta una quantita equivalent d’energia. Per això per realitzar d’un treball cal disposar d’energia i per aquest motiu la unitat de treball és la mateixa que la d’energia: el joule (J).

Energia


Màquina

Treball o energia

Què és el treball útil?  És l’energia o treball tornada per la màquina en forma de treball o energia Què és el rendiment d’una màquina?  Les màquines necessiten energia per funcionar, però mai transformen la totalitat de l’energia que reben en treball. Això es deu a que les màquines no són perfectes, i en el seu funcionament perden energia que reben en transformacions energètiques ofregaments entre peces d’un mecanismes.  El rendiment d’una màquina és la relació que hi ha entre el treball o energia consumits (Wc) i el treball o energia útils o lliurats (Wu):
h= Wu/Wc


Tanmateix en el estudi de les màquines és important considerar el concepte de màquina ideal, què és la màquina que transforma íntegrament tota l’energia que rep en treball o en un altre tipus d’energia.

Quins tipus d’energia hi ha?  Energia mecànica (E cinètica i potencial), E química, E elèctrica, E nuclear, E radiant, E tèrmica i E sonora. Com es manifesta l’energia?  L’energia pot manifestar-se de diferents formes:  en forma de moviment ( Ecinètica),  de posició (E potencial),  de calor (E tèrmica),  de electricidad (E elèctrica)  radiaciones electromagnéticas (E radiant), reaccions químiques entre molècules (E química)  per ones sonores (E sonora), etc… Què és l’energia tèrmica?  És l’energia que té un cos com a conseqüència de la suma total de l’energia que posseeixen les seves molècules.Exemple: si llancem una pilota a terra, veurem que la pilota rebota i torna a pujar, però cada cop un a mica menys fins que deixa de botar. Sembla que ha...
tracking img