Mrxismo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1323 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Socialisme científic.

Va ser el nom que va rebre la corrent ideològica socialista marxista, per distingir-la de les altres corrents socialistes. Els seus màxims representants van ser Karl Marx i Friedrich Engels. Engels va anomenar al marxisme "socialisme científic", per a diferenciar-ho dels socialismes "moderats" petits-burgesos, del socialisme utòpic francès o del socialisme anarquista.Com s'ha esmentat a la introducció, el marxisme es un corrent que està relacionat amb les tres fonts ideològiques més avançades de L'Europa.

Socialisme francès. ( Saint-Simon, Fourier, Proudhon )
Filosofia clàssica alemanya ( Feuerbach, Hegel )
Economia política anglesa ( David Ricardo, Adam Smith )

En termes generals, el marxisme conceptualitza la societat capitalista com una claradiferenciació entre classe burgesa i classe obrera, d'aquesta diferencia es d'on prové la idea de que el proletariat només podrà derrocar la burgesia assolint el poder polític. La societat segons Marx, cada cop hi és més present aquesta clara distinció entre classes i això provoca que el moviment obrer internacional tingui més força. Fa una crítica a l'economia capitalista, en la qual troba les causesde la misèria del proletariat (plusvàlua). D'aquesta crítica conclou que la supressió de la propietat privada dels medis de producció seria la solució, i aquests medis s'haurien de transformar en propietat col·lectiva. Aquesta solució segons el marxisme no arribarà fins que es produeix-hi una revolució social, on la societat patirà una transformació i s'implantarà el comunisme, una societat senseclasses.

Aquesta ideologia va tenir un caràcter propagandístic:

Manifest comunista (1848)
El capital ( des de 1867)
Contribució a la crítica en l'economia política.

I les seves bases son les següents:

Materialisme
La dialèctica
Lluita de classes
Teoria del valor
Capital i plusvàlua
Explotació i emancipació

Materialisme.

El concepte de materialisme té el seu origen en lareinterpretació del concepte de "idealisme " de Hegel que té com a resultat el "materialisme ". El materialisme dialèctic té una orientació del pensament racional científic, el qual es basa en les dades, els resultats i els avanços de les ciències.

Marx defensa que la consciencia i el pensament son creats per l'ésser humà, i que a la vegada aquest ha sigut creat per la naturalesa. La naturalesaes pot explicar per si mateixa, no cal fer referencia a Déu. Respecte la creació del món, el pensament marxista explicava que primer va existir la matèria i aquesta va dóna lloc al origen de les idees. Es per això, que la corrent marxista es de tarannà ateu, ja que si ens basem en aquest raonament, va ser l'home qui va crear la divinitat i no a l'inrevés i considera que la conducta humana és unamanifestació del cervell i no de l'ànima.

Defensa dos tipus de materialisme

Materialisme històric: és una teoria científica sobre la formació i el desenvolupament de la societat. Afirma que el que dóna lloc a una transformació social es l'economia i els conflictes que pot causar i el repartiment dels bens materials. posseïx els bens naturals.

Materialisme dialèctic: considera queexisteixen nivells de realitat superiors, que son conseqüències dels nivells inferiors però no reductibles absolutament a ells. Com per exemple, la vida al món inorgànic o la consciencia a la vida inconscient. També defensa una concepció del món evolucionista.

Dialèctica

La dialèctica és una visió del mon, aquesta visió no defineix el món com un conjunt d'objectes acabats i estables, sinó com unconjunt de realitats canviants. La dialèctica accepta que tot, ja sigui material com conceptes abstractes, està sotmès a un continu procés de canvi, és a dir, nega L'existència de les realitats immutables.

L'aplicació de la dialèctica a la historia, es pot veure el continu proces de canvi en les societats, on el canvi es produeix quan les relacions entre les diferents classes socials estan en...