Poliques sociolaborals actuals

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4048 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
POLÍTIQUES SOCIOLABORALS


1. LA REPRESENTACIÓ EN EL DIÀLEG SOCIAL:
Qui participa en l’actual procés de diàleg social?
En l’actual procés de diàleg social a España, configurat al voltant de les relacions laborals i les polítiques socials, participen, en base a un plantejament tripartit, el mateix Govern Espanyol, i els anomenats agents socials. Els agents socials són els representantsmajoritaris dels empresaris (patronal) i dels treballadors (sindicats). Actualment a Espanya, els agents socials que participen en les negociacions, d’acord amb la seva condició de més representatius són:
Per part sindical:
UGT: Unión General de Trabajadores. Un dels dos grans sindicats espanyols, i el més antic (fundat al 1888). Compta amb al voltant d’un milió d’afiliats a tot l’estat (wikipedia). Comparteix origen i certa orientació política amb el PSOE (social-democràcia), tot i que és una organització sindical (no política) totalment autònoma i independent. No s’ha pogut constatar el nombre exacte d’afiliats a dia d’avui.
www.ugt.
CC.OO: Es, segons especifica a la seva web corporativa i a altres fonts (Wikipedia), el sindicat majoritari a Espanya per nombre d’afiliats: més d’un miliódos-cents mil (Wikipedia:CC.OO). Té els seus orígens als anys 60, i a partir de la transició (va tenir problemes per a ser legalitzat, a causa de la seva alineació amb el Partit Comunista) es va consolidar com a sindicat majoritari, juntament amb UGT. Al igual que aquest, CCOO s’identifica en l’actualitat com a sindicat lliure i independent).
www.ccoo.es
Per part empresarial:
CEOE:Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Creada al 1977, es la principal organització representativa dels empresaris a Espanya. Integra, de forma voluntària, a un milió d’empresas, públiques i privades, de tots els sectors d’activitat (agricultura, indústria i serveis).
Les empresas s’afilien a la CEOE a través de 2.000 associacions de base i de 200 organitzacions territorials i sectorials.(dades extretes de la web corporativa). Forma part de la organització empresarial europea Bussines Europe
www.coe.es
CEPYME: Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa: És una Organització Professional de caràcter confederatiu i intersectorial, d’àmbit nacional, que representa i defensa els interessos de la petita i mitjana empresa i dels empresaris autònoms. Forma part de la CEOE, ien general, les seves propostes s’alineen amb aquella (el seu president Jesus Bárcenas és alhora un dels vice-presidents de la CEOE), però disposa de veu pròpia a les negociacions.
www.cepyme.es

• Quina és la base jurídica de l’actuació de cadascun dels participants en el diàleg social?
El diàleg social a Espanya té com a pilar jurídic fonamental, la Constitució Espanyola (CE)de 1978. Ambtot, cal apuntar que el diàleg social, com ha concepte objectiu de comunicació, debat, negociació, acord i compromís, no es quelcom nou, sinó que és un procés històric, que, amb menor o major amplitud (tant pel que fa als protagonistes, com als temes tractats) i amb diferent configuració de la distribució de poder, ha estat present sempre. La CE formalitza el marc de llibertats i de dretsindividuals i col•lectius, que en l’actualitat en que avui en té lloc el procés.
En aquest aspecte, podríem citar articles importants de la CE com son:
Art 7: Sindicats i associacions empresarials democràtics són reconeguts (i també la seva acció, dins del marc constitucional)
Art 28: Dret a sindicar-se. Dret a la vaga. Art 22: Dret a l’associació
Art. 23: Dret dels ciutadans a participar en elsafers públics (directa o mitjançant representació democràtica)
Art. 37: La llei (ull! No la mateixa Constitució!) garantirà el dret a la negociació col•lectiva del treball entre els representants dels treballadors i els empresaris, i la força vinculant dels convenis (relacionat amb Art. 35.2: Creació d’un Estatut dels Treballadors). Es reconeix el dret a treballadors i empresaris a adoptar mesures...
tracking img