Pppp

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 82 (20411 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Model relacional. Àlgebra relacional. Normalització
Isidre Guixà Miranda Carlos Manuel Martí Hernández

Sistemes gestors de bases de dades relacionals

Sistemes gestors de bases de dades relacionals

Model relacional. Àlgebra relacional. Normalització

Índex

Introducció ............................................................................................... Objectius................................................................................................... 1. El model relacional ............................................................................ 1.1. Estructuració de les dades ......................................................... 1.1.1. Domini ............................................................................... 1.1.2. Esquema iextensió .......................................................... 1.1.3. Claus candidates, clau primària i claus alternatives ............................................................ 1.1.4. Claus foranes .................................................................... 1.1.5. Operacions amb relacions ................................................ 1.2. Regles d’integritat....................................................................... 1.2.1. Unicitat de la clau primària ............................................. 1.2.2. Entitat de la clau primària .............................................. 1.2.3. Integritat referencial ........................................................ 1.2.4. Integritat del domini ........................................................ 1.3.Disseny lògic: transformació dels models ER en models relacionals ................................................................. 1.3.1. Entitats .............................................................................. 1.3.2. Interrelacions .................................................................... 1.3.3. Entitats febles................................................................... 1.3.4. Generalització i especialització ....................................... 1.3.5. Entitats associatives ......................................................... 2. L’àlgebra relacional ........................................................................... 2.1. Operació auxiliar: reanomenar .................................................. 2.2. Operacions conjuntistes............................................................. 2.2.1. Unió .................................................................................... 2.2.2. Intersecció ......................................................................... 2.2.3. Diferència .......................................................................... 2.2.4. Producte cartesià.............................................................. 2.3. Operacions específicament relacionals .................................... 2.3.1. Selecció .............................................................................. 2.3.2. Projecció ............................................................................ 2.3.3. Combinació ........................................................................ 2.3.4.Combinacions externes .................................................... 2.4. Seqüències d’operacions ............................................................ 3. Normalització ...................................................................................... 3.1. La relació universal .....................................................................

5 6 7 7 8 9 11 13 15 16 17 18 18 22 2324 24 33 33 34 36 38 39 39 41 41 42 43 44 45 45 47 49 50 53

Sistemes gestors de bases de dades relacionals

Model relacional. Àlgebra relacional. Normalització

3.2. Dependències funcionals ........................................................... 3.3. Primera forma normal ............................................................... 3.4. Preservació d’informació i dependències en la...
tracking img