Que estudiar en formacion profesional en pontevedra

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2030 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros
públicos polo réxime ordinario. Curso 2011-2012.
Clasificada por provincia e concello
. Oferta educativa de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime ordinario. Curso 2011-2012

CM Ciclo de grao medio CS Ciclo de grao superior

Claves de cores:
-Nome do ciclo en verde, novo títuloactualizado á Lei Orgánica de Educación, LOE.

-Nome do ciclo en negro, título do anterior plan de estudos LOXSE.

Provincia de Pontevedra

Baiona

36019657 IES Primeiro de Marzo Tel. 986355111

Grao superior

CS20001 Animación sociocultural30 prazas


Bueu

36019463 IES Johan Carballeira Tel. 986323270
Grao medio

CM12002 Estética persoal decorativa 22 prazasCM12003 Perrucaría 22 prazas

CMADG01 Xestión administrativa 30 prazas

CMFME02 Soldadura e caldeiraría22 prazas

Grao superior

CS04001 Administración e finanzas 30 prazas

CSFME02 Construcións metálicas 22 prazas


Cambados

36019396 IES Francisco AsoreyTel. 986520161

Grao medio

CMADG01 Xestión administrativa 20 prazas

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións 22 prazas

Grao superior

CS04001 Administración e finanzas30 prazas

CS09004 Sistemas de telecomunicación e informáticos 22 prazas

36000481 IES Ramón Cabanillas Tel. 986542950

Grao medio

CMINA02 Aceites de oliva e viños22 prazas

Cangas

36019475 IES de Rodeira Tel. 986303933

Grao medio

CMADG01 Xestión administrativa 30 prazas

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións22 prazas

Grao superior

CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede 30 prazas

36000922 IES María Soliño Tel. 986301082

Grao superior

CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas30 prazas

A Cañiza
36015101 IES da Cañiza Tel. 986651347

Grao medio

CMADG01 Xestión administrativa 30 prazas

CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles...
tracking img