Red riding hood

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1964 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SINTAXA
Partea gramaticii care se stabileşte regulile îmbinării cuvintelor în propoziţii şi a propoziţiilor în fraze se numeşte sintaxă. Propoziţia este o comunicare scrisă sau spusă cu un singur predicat. Propoziţia principală are îţeles de sine stătător. Propoziţia secundară explică şi întregeşte înţelesul propoziţiei ce se leagă de aceasta printr-un element de relaţie. Propoziţia subordonatădepinde din punct de vedere grammatical de altă propoziţie, îndeplinind funcţia unei părţi de propoziţie a regentei sale.

SUBIECTUL
Este partea principală de propoziţie despre care se spune ceva cu ajutorul predicatului.

I Clasificare:
1. simple: Andreea cântă. 2. multiple: Ana şi Maria au plecat la scoală. 3. compuse: Floarea-soarelui a răsărit.

II Clasificare:
• subiect exprimat •subiect neexprimat: -inclus: Plecaţi! Veniţi mâine! -subînţeles: Eu plec la şcoală; vin la ora 13:00. Subiectul poate fi exprimat prin: substantiv comun: Iepurele a fugit. substantiv propriu: Adina învaţă.
1

adjectiv: Bătrânul se sprijină în cârje. pronume personal: El scrie. de politeţe: Dumneavoastră citicti. posesiv: Al meu a câştigat. de întărire: Însuşi a mărturisit adevărul. interogativ:Cine a citit cartea? relativ: Ştiu cine m-a căutat. demonstrativ: Acela este el. negativ: Nici unul nu ştie. nehotărât: Altul a învăţat. numeral cardinal: Doi merg. ordinal: Al doilea merge. ditributiv: Câte doi au plecat. colectiv: Amândoi învaţă. fracţionar: O treime au plecat. verb- infinitiv: A învăţa este bine. supin: De citit este frumos. interjecţie: Trosc! Se auzi acolo. După felul în caresubiectul este sau nu autorul acţiunii, exprimată de predicatul verbal, se disting două feluri de subiecte: - subiectul logic - subiectul gramatical Subiectul grammatical este partea de propoziţie care răspunde la întrebarea cine? sau ce? Pusă predicatului verbal. În propoziţia “Florile sunt culese de copii.”- subiectul gramatical este substantivul “florile”. Subiectul logic este autorul real alacţiunii exprimate de predicatul verbal. Cartea este citită cu plăcere de elev. – subiectul grammatical este substantivul cartea.

PREDICATUL
Predicatul este partea principală de propoziţie care arată caracteristica subiectului. Răspunde la întrebările Ce face? Ce este? Cum este?.

Clasificare:
2

1. predicat verbal 2. predicat nominal

Predicatul verbal
Predicatul verbal poate fiexprimat prin: a) indicativ prezent: Băiatul citeşte o carte. (diateza activă) imperfect: El se gândea la examen. (diateza reflexivă) perfect simplu: Tu citişi repede scrisoarea.
perfect compus: Tu ai cumpărat o carte.

mai mult ca perfect: Voi admiraserăţiîndelung aceste rochii. viitorul I: Eu voi cumpăr o rochie. viitorul II: Tu vei fi văzut spectacolul. viitorul popular: Tu o să mergi la teatru.b) conjunctiv prezent: Eu sa citesc această carte. perfect: Eu să fii citit această carte. c) condiţional optativ present: Aş citi această carte. perfect: Aş fi citit această carte. d) imperativ :Citeşte! Citiţi! (diateza activă) Spală-te! Spălaţi-vă! (diateza reflexivă) Fii respectat! Fiţi respectaţi! (diateza pasivă) e) locuţiuni adverbiale: Fără îndoială voi învăţa. Valorile verbului “a fi”:1. verb copulativ: El este student.(P.N.) 2. verb predicative: Mărul este pe masă. 3. verb auxiliar(ajută la formarea modurilor şi timpurilor compuse): a) indicativ: Eu voi fi cântat. b) conjunctiv perfect: Să fi cântat. c) condiţional perfect: Eu aş fi cântat. d) infinitiv perfect: A fi cântat. .

Predicatul Nominal
Predicatul nominal este partea principală de propoziţie care arată o însuşiresau atribuie o calitate subiectului. Este format dintr-un verb copulativ, la mod personal, şi unul sau mai multe nume predicative.( a fi+ NP: a se naste, a rămâne, a se numi) vb. Copulative
3

Predicatul nominal poate fi exprimat prin: -substantiv: El este elev. -adjectiv: El este frumusel. -numeral cardinal: Ei sunt doi. -numeral ordinal: El este al doilea. -numeral colectiv: Ei sunt...
tracking img