Salinidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (368 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Estudi de l’alfa amilasa

- Introducció

En aquest experiment de laboratori, veurem els efectes de la sal (clorur de sodi), sobre l’activitat enzimàtica de l’alfa amilasa.
La nostrahipòtesi sobre aquest experiment era que cada vegada que fiquéssim sal, l’activitat enzimàtica disminuiria proporcionalment amb la quantitat de sal que adheríssim a la proveta.
Seguit d’unesinstruccions vam fer l'experiment de l’activitat enzimàtica en relació de la quantitat de sal.

- Material i mètodes
Per duu a terme aquest experiment vam preparar una gradació seguit amb unadeterminada quantitat d'aigua destil·lada amb un 10% de sal en l’interior d’aquesta, per tal que l'experiment no sufris cap canvi estrany, llavors dins d’aquestes rèpliques vam ficar l’enzim alfa amilasaperquè catalitzés el midó que estava ficat en un portaobjectes en forma de gota, seguit d’això amb una pipeta vam ficar la dissolució de l’enzim amb la sal al mido perquè catalitzés.
Després dedeixar-los reaccionar segons la quantitat de sal adherida a l’aigua destil·lada el mido es posava més o menys negre.
I seguint el mateix procès amb 4 provetes més de diferent quantitat de sal enl’aigua destil·lada, els percentatges eren de 7,5%, 5%, 2.5% i 1,25%.
La temperatura a la que estava sotmesa l'experiment era a temperatura ambient exactament a 14ºC.

- Resultats

Elsresultats van ser inesperats, segons la nostra hipòtesi, la quantitat de sal adherida a la proveta era inversament proporcional a la velocitat de l’activitat enzimàtica, però es va observar en els experimentsque a menys quantitat de sal, hi havia menys activitat enzimàtica, en resum que la quantitat de sal es proporcional a la velocitat de l’activitat enzimàtica.

- Conclusions

En aquestexperiment no se'ns va presentar cap dificultat que compliqués l'experiment, és a dir, les condicions ambientals, pH, etc, eren favorables a tenir uns bons resultats, i dins d’aquests resultats vam...