Salut i malaltia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (556 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SALUT I MALALTIA
- La salut es l’estat de complet benestar físic, mental i social i no solament l’absència d’afeccions o malalties. Es mesura amb l’esperança de vida.
Els factors determinants perla salut: biològic, ambiental, acces als serveis sanitaris o l’estil de vida (dieta, addiccions, activitat física I l’estrès)

- No infeccioses: es curen amb medicaments i pràctiques preventives(dieta, no addiccions)

- Infeccioses: es guareixen amb vacunes, sistemes immunitaris i algunes amb antibiòtics.
- Causes: microorganismes (bacteris, virus, fongs o protozous)- Contagi: per aigua o elements contaminats, per l’aire, per picades, saliva o sang, contacte directe, transmissió sexual.

- Com es defensa el cos? Barreres externes (inespecífiques):pell, pèl, mucoses..., Inflamació: barrera inespecífica, Sistema immunitari: específica.

- Fases de la malaltia infecciosa:
infecció – incubació – període agut – períodedeclivi – convalescència

- Sistema immunitari: LIMFÒCITS (glòbuls blancs de la sang, reconeixen els microorganismes o tot element aliè al nostre cos, allibera anticossos).ANTIGENS (molècules característiques dels microorganisme intrús, són reconegudes per les cèl·lules del sistema immunitari)

- Vacunes: preparat antigènic obtingut a partir d’agents infecciosos(bacteris, virus o paràsits), l’administració de la qual desencadena una resposta immunitària específica, protectora en front d’una determinada malaltia infecciosa.

- Tractament:produïdes per bacteris (antibiòtics), produïdes per fongs o protozous (antiprotozoàries, fungicides), produïdes pels virus (sistema immunitari, medicaments)

CÒLERA
- Malaltia infecciosa intestinal causadaper un bacteri. Va començar a Indonesia i no es pot eliminar perquè l’aigua no es potable.
- Efectes: diarrea forta fins la mort, febre, deshidratació, vòmits.
- Vacunes: Dukoral o Chanchol (per...