Tramites de empresas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (680 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROXECTO DE EMPRESA.-

1) PRESENTACIÓN DO PROXECTO E DOS SEUS PROMOTORES

1. Idea de negocio: formula a túa idea de negocio. Describe o produto explicando a innovación que supón ou amellora que aporta. Explica os motivos polos que cres que terá aceptación e o nicho de mercado que cubre.

2. Obxectivos da empresa (a curto, medio e longo prazo).

3. Cultura empresarial e RSC:describe a cultura empresarial e a ideoloxía que inspirará o teu traballo.

4. Nome comercial, marca e logotipo.

5. Presentación dos promotores: nome e apelidos, formación, experiencia,habilidades emprendedora, funcións e tarefas, e obxectivo profesional.

6. Localización: indica onde se ubicará o negocio (podes adxuntar un plano) e por que escolliches ese lugar. Aporta os datosbásicos do local (m2, distribución, etc.)

7. Macrocontorno: datos básicos sobre os requisitos legais, económicos, tecnolóxicos, infraestruturas, social e ideolóxico.

2) ESTUDO DE MERCADODescribe o mercado no que actuará a túa empresa. Realiza unha investigación de mercados e sinala os teus obxectivos, o tipo de IM, as ferramentas, as técnicas, os resultados…

3) PLAN DEMARKETING

3.1 O produto: describe as características principais do produto, os servizos relacionados co produto, mellora con respecto aos competidores e estimación de coste.

3.2Estratexia de prezos: elixe unha e xustifícaa. Compara o prezo que estableces co dos produtos competidores.

3.3 Estratexia de distribución: especifica canais de distribución, posible equipo deventas e servizo posventa e garantía.

3.4 Estratexia de promoción: elabora un plan de promoción e publicidade. Parte da investigación de mercado que realices.

3.5 Conclusión: análise DAFOe estratexia adoptada.

4) PLAN DE RECURSOS HUMANOS

4.1 Plan de RRHH: describe cada posto de traballo (funcións, tarefas, responsabilidades, formación e experiencia requeridas), o...
tracking img