Treball practicum

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (428 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció: http://w3.bcn.es/fitxers/acciosocial/programaaccionsocial.010.pdf
Aquest treball tracta sobre el relat de l’objectiu número set, del llibre: vuit objectius per al vuitè mil·lenni.Dit objectiu, ens mostra a partir del somni del protagonista com quedarà el planeta el llarg dels anys, un planeta totalment desèrtic on les ciutats estan totalment envoltades per una gran cúpulatransparent si no s’hi posa mesura ràpidament.
La gent, no és conscient d’aquest fet, doncs no s’hi veu directament implicada i per tant creuen que no es pot prendre mesures per a acabar amb aquest; ino és així ja que hom pot ajudar encara que sigui contribuint mínimament.
A continuació, explicarem que és ben bé l’efecte hivernacle, ja que és un concepte que la gent no té assolit i és un puntclau per a prosseguir amb el treball. Així, doncs, l’efecte hivernacle, permet que l'atmosfera deixi passar les radiacions solars per tal que escalfi la Terra, però impedeix que la radiació de laTerra escapi a l'espai. És molt semblant al que passa als hivernacles, per l'hivernacle utilitza vidre i no pas els gasos de l'atmosfera per retenir l'escalfor. Si aquesta escalfor no fos retinguda al’atmosfera, la Terra quedaria completament glaçada. Avui dia l'efecte hivernacle s'ha incrementat molt a causa de la contaminació de l'atmosfera, que provoca que alguns gasos nocius retinguin massacalor a prop de la superfície de la Terra. És per aquest motiu que les temperatures del planeta han augmentat en l'últim segle.

Primerament començarem amb l’exposició de la primera notícia (la qualpodrem veure a l’annex del treball) i un cop feta aquesta, la relacionarem amb el escalfament global; és a dir, amb l’objectiu número set i les possibles mesures que podríem emprar per a abolir-ho, ésa dir, els agents d’acció social.
Prosseguirem amb l’explicació dels drets humans. Encara i que en un principi no estiguin molt relacionats amb l’objectiu número set, si que ho estan; ja que,...
tracking img