Treball visions i cants

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1180 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Marc Sorribes

TREBALL DE RECUPERACIÓ Visions i Cants JOAN MARAGALL

1. comenteu els poemes següents:
- El comte Arnau
- La sardana
- Oda a Espanya

2. Expliqueu la teoria de la pauraula viva.
3. Expliqueu cadascuna de les parts del llibre de Visions i Cants

1. Comenteu els poemes següents:

A) El comte Arnau correspon a tres etapes diferentsen l’obra de Maragall.
La primera part del poema té intenció nacionalista, la segona part presenta una visió diferent del conte, Maragall ja no s’inspira en la llegenda sinó en la cançó. I en la tercera i última part no presenta diferencia substancial referent a la segona part.
El compte Arnau es una visió en la qual s’aprofundeix en la contraposició sensualitat/ascetisme. Arnau manifestaun desig d'eternitat sent "home sobre home"(superhome de Nietzsche, és l’home superior que resulta per damunt de la mediocritat general, que ressalta perquè té una voluntat forta i es capaç de construir-ne els seus propis valors, tan morals com de coneixement, gràcies a la seva voluntat de poder. Per Nietzsche, l’home normal i corrent és només un pont,un tràmit, entre l’animal i el superhome.)Per tant la condemna que rep no es un càstig, tal i com ho representa en el mal caçador, sinó com un desig de sobrepassar la dimensió humana alternant lo terrenal i l’espiritualitat.

La primera etapa del comte Arnau es va escriure a finals del S.XIX i podem observar com Joan Maragall relaciona el modernisme i la seva evolució del poema “El comte Arnau”.
La primera part és o fa referènciaal vitalisme de Nietzsche, i deixa el comte Arnau com un “Superhome” que busca l’amor d’Adalaisa.
En la segona part (principis del segle XX) podem observar com el comte Arnau (en el qual s’identifica Maragall) evoluciona el seu pensament i a causa de la puresa de la seva personalitat i de les ganes d’aconseguir allò que sap que no pot, el porta a cometre errors i pecats com per exemple el fetde mantenir relacions sexuals amb Adalaisa i en el poema podem observar com el comte és adorat pel poble, fins i tot veiem com la població es mostra descontenta en un cert punt de l’obra quan van veure que en un principi no havia aconseguit a Adalaisa.
La segona part la podem relacionar amb la nacionalitat catalana, i finalment en aquesta darrera part fa una clara referència al vitalisme deNietzsche, ens el mostra en alguns versos com ara: “Viure, viure, viure i no morir mai”.
Més endavant torna a fer referència al terme de “Superhome” i d’home fort quan a ell el condemnen per haver pecat, no s’arronsa sinó que tira endavant amb fortalesa i valentia i acceptant el seu càstig.

B) La sardana es un cant, és a dir, un objecte per una comunitat humana convocada mitjançant aquest aunir-se.
La sardana es un poema entre altres com per exemple el cant de la senyera, en el qual Maragall escriu sobre una ideologia. En l’apartat dels cants veiem com Maragall es preocupa per un futur proper i vol trencar amb els lligams amb Espanya. Es una clara reivindicació cap al centralisme Espanyol.
Fa una lloança del ball nacional i el seu objectiu es la creació i l’exaltació d’uns símbolsque vinculin els sentiments patriòtics de la col·lectivitat. La sardana es clarament un símbol català.

C) Oda a Espanya es recull en "Els tres cant de guerra". En aquest retreu a Espanya el gust fúnebre per la mort i la dissort. Espanya es mostra com inconscient, impulsiva i tràgica i viu en les glories passades.
Va escriure’l poc després de la derrota de Cuba, s’expressa de forma brillant unenorme dolor davant la incomprensió d’una Espanya que no entén i que no vol entendre als qui no parlen la llengua oficial. D’aquí que “Oda a Espanya”, acabi amb un vers en el que diu “Adéu, Espanya”, aquest “Adéu” no es un adéu ressentit sinó dolorós d’un fill d’Espanya que demana desesperadament que l’escoltin encara que no parli castellà.

2. Expliqueu la teoria de la pauraula viva.

La...
tracking img