Treball1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2770 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTICA 1

DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE

QÜESTIONARI

1. Identifica les paraules emeses per la nena que corresponguin a les següents categories gramaticals (registra només les paraules diferents, no repetides):

| |2; 1.18 |3; 1.14 |
|Noms |Mano, guante, pan,pato, mel, |Pescado, cocacolas, cacala...cocas, cesta, menups, |
| |cuilla, pota, ota. |Eyes, cocinita, color, luz, ganja, carito, cavallet, |
| | |teléfono, baby-luz, goro, basket, Diana, momento, |
| | |poquito,agua, mamá, Diana, Pili. |
|Verbs |“e” (es) |Está, trayeron, es, ves, tiene, deja, está, se ha |
| | |perdudo, se ha perdut, poneré, verás, pongo, se pone, |
| | |lavaba, era.|
|Adjectius |- |Banco, nego, dosa, blanca. |
|Adverbis |aquí |Aquí, como, ayer, dos, una, también. |
|Articles |A (la), un |El, las, los, la, esto, ese. |
|Pronoms|Mío, mía, eto, yo |Me, lo, que. |
|Preposicions |- |De. |
|Conjuncions |No |Y, Sí, No. |

2. Desenvolupament fonològicIdentifica a cada moment temporal els processos de "simplificació" de la parla (vegis a la fi del qüestionari el quadre "processos de simplificació")

| |2; 1.18 |3; 1.14 |
| |- |Cacacolas (cocacolas), menups ||Substitució d’un so per un altre | |(menús), perdudo (perdido), poneré |
| | |(pondré) |
|Assimilació d’un so a un altre so pròxim |Pota (bota). |Trayeron (trajeron), dosa (rosa) |
|Omissió i simplificaciósil·làbica |Pato (plato), mel (miel), eto (esto), |Lo (los), Eyes (Reyes), banco |
| |e (es), cuilla (mantequilla), ota |(blanco), nego (negro), ganja |
| |(bota). |(granja), carito (carrito), goro |
| ||(gorro). |
3. Desenvolupament morfosintàctic

Identifica a cada moment temporal les característiques morfosintàctiques del seu llenguatge, considerant les següents dimensions o variables:

a) flexions nominals de gènere i nombre (masculí/femení; singular/plural) i flexions verbals (conjugació dels verbs: persona, temps, mode).2; 1.18 ( Referent al gènere, observem que fa la diferència entre masculí i femení (per exemple: guante mio - pota mia). Encara no utilitza prous articles com per a comprovar si assimila les diferències de nombre, tot i que en el moment en què es refereix a les botes diu “pota” (bota) i no “botas” (un parell), com es sol dir. Les flexions verbals encara no les ha assolit.
3;...