Tutoria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1551 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

[pic]

1R d’Educació Infantil

Universitat Ramon Llull

Noelia Caparrós, Sergio Fernández, Marta Grau, Laura Ichart, Míriam Infante, Sara López, Arantxa Lordén, Marta Pardo, Iolanda Pelayo, Pilar Pérez i Sílvia Vives

ÍNDEX

pàgina

Introducció ................................................................................................................ 2

Principis obases de la psicologia humanista ............................................................ 2

Origen ........................................................................................................................ 2

Aplicació de la psicologia en l'àmbit educatiu ........................................................... 3

Màxims representats................................................................................................. 4

Abraham Maslow ....................................................................................................... 4

Carl Rogers ................................................................................................................. 8

Bibliografia................................................................................................................. 9

INTRODUCCIÓ

La psicologia humanista pretén conèixer l’home científicament, en tota la seva profunditat, complexitat i riquesa, com a membre de l’espècie humana, individual i particular, com a subjecte original i diferent a la resta. La psicologia humanista estudia l’ésser humà com a persona sana.

1.1 Principis o bases de la psicologiahumanista

Els principis d’aquesta psicologia són els següents:

L'ésser humà és únic i irrepetible. El joc i la creativitat són essencials pel seu desenvolupament.

L’ésser humà és bo per naturalesa, però és influenciable pel seu entorn i per tant pot desenvolupar la maldat.

Els éssers humans actuen per la seva consciència.

L’ésser humà té la necessitat de realitzar-se i evolucionar.Entendre l’ésser humà com un tot , no en parts segmentades.

L’ésser humà ha de tenir un equilibri entre les emocions i la raó.

L’ésser humà ha d’acceptar als altres tal i com són per poder tenir una bona relació i poder afavorir la convivència.

Origen

La seva creació ve donada perquè la psicologia fins aquell moment s’havia concentrat en l’estudi de les funcions de l’home, i esdedicava a coses secundaries i perifèriques, desviant-se del camí de lo essencial i primordial: tot allò estrictament humà.

Va sorgir durant els anys 50 a Califòrnia (EEUU), a partir d’un grup de psicòlegs i psiquiatres procedents de diferents escoles. Aquest grup de persones es sentien totalment distanciats i incomodes amb les corrents psicològiques que hi havia fins aleshores i per aquesta raó vancrear un nou model anomenat psicologia Humanista.

 Sorgeix com a alternativa a la psicologia conductista i a la psicoanàlisi ortodoxa.

APLICACIÓ DE LA PSICOLOGIA HUMANISTA EN L’ÀMBIT EDUCATIU

Hem enumerat diferents actituds i valors que s’han de promoure en aquest àmbit:

Prioritzar les causes per damunt dels símptomes.

Prioritzar la persona per damunt dels seus problemes.

Saberescoltar.

Saber expressar-nos i controlar els nostres sentiment i no realitzar judicis negatius.

Saber confiar i evitar les prediccions negatives

Saber elogiar.

Saber descobrir les qualitats de cada persona.

Saber donar i rebre.

Trobar l’equilibri entre la comprensió i exigència.

Satisfacció en el nostre treball.

Com a futurs mestres hem de interioritzar aquestes actituds iser capaços de transmetre’ls als nostres infants i poder-les-hi exigir

MÀXIMS REPRESENTANTS

 Els més importants són Abraham Maslow (1908-1970) i Carl Rogers (1902-1987), Goldsetein, Fromm, Horney i Allpor.

3.1 Abraham Maslow:

Maslow es centra en l’estudi de les persones sanes i sense problemes emocionals, que tendeixen a l’autorealització. El problema és que per naturalesa els humans...