Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1040 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La societat com a teatre:
Parlàvem que la societat era com una presó per l’individuo, però cal entendre que dins d’aquesta presó també hi existeix una certa llibertat, que porta a l’individuo a comprendre subjectivament la llibertat dins d’un sistema casual. Hem d’entendre que existeix una certa dificultat en ciències socials, i sobretot en la sociologia, per tal de poder explicar des d’un puntcientífic la llibertat, ja que aquesta no pot ser una causa ni podem entendre el món com a uns concatenació causal, com una cadena d’acumulació d’aquestes causes.

S’ha d’analitzar la llibertat de dues maneres diferents, des d’ una perspectiva sociològica, els sistemes de control externs i interns poden fallar, la teoria del carisma,la teoria de la reserva de rols i la teoria de la sociabilitatens poden ajudar, i també una explicació des d’ una perspectiva humana que expliqui la perspectiva sociològica.

1. Des de la perspectiva sociològica:

Els controls externs i interns tot i que exerceixen una pressió sobre l’individu, aquest també és veu àmpliament abocat a manifestar-se amb tranquil·litat dins d’aquestes pautes, com a co-definidor d’aquestes. Hem de tenir en compte, que elsactors que participen en societat denoten les seves accions d’una manera subjectiva dins d’una situació social, i és aquesta interpretació alternativa la que pot motivar a un individu a trobar una manera diferent de veure la realitat de la que ens és preestablerta, i aquest individu pot influir a altres individus i fer-los canviar la seva manera de veure la realitat.

a) Aquest individu quepercep la realitat de d’un punt diferent, pot influencia a un grup de persones per tal de convence’ls d’aquesta nova concepció de la realitat. Aquesta és la idea del líder carismàtic que aconsegueix que els altres individus l’escoltin i acabin actuant per tal de re-definir la realitat.

- La teoria del carisma de Weber, ens explica que el sorgiment d’un líder carismàtic pot produir canvis en lesconcepcions predefinides dels individus per tal de substituir-les per d’altres. Els individus defineixen la societat i la societat els defineix a ells, és un pacte acceptat per ambdues parts, només des d’una posició social, l’individuo, negarà o acceptarà la realitat, ja que no hi ha cap poder absolut dins la societat, sinó que cal co-definidors constants que la modifiquin i la tornin amodificar.

b) La Transformació, el distanciament i la manipulació són possibilitats de no confirmar el control intern o extern del sistema.

- Transfomació: El canvi social es considera una desviació si afecta només a un sol individu, si es tracta només d’un fet aïllat, però si aquest canvi és produït per un col·lectiu d’individus parlarem d’una desorganització social. El no reconeixement i lacontradefinició de les normes socials són potencialment revolucionaris.

- Distanciament: Si amb aquest intent de transformació o de sabotejar la societat l’individu no se’n surt sempre se’n pot distanciar o allunyar, i també li serveix com a mètode de resistència als controls socials. L’individu es retira del món social i crea el seu món paral·lel o subcultures al marge de la realitat predefinida, onl’individu o individus s’aïllen de la realitat on han estat socialitzats

- Manipulació: També l’individu pot manipular la realitat social per tal de treure’n un benefici personal, manipula el sistema per tal de sentir-se una mica més independent, dintre del propi sistema,. Diríem que se n’aprofita del que li ofereix i s’ho fa venir bé per satisfer les seves intencions. Els essers humanstrampegen els diferents sistemes de control assumint diferents rols que la societat els hi confereix, però aquests individus falsegen en certa mesura la realitat i llavors esdevenen petits estafadors, i la suma d’aquests fan que la societat esdevingui una estafa.

c) La teoria de la reserva de rol ens explica que els humans desenvolupen rols de manera automàtica actuant com la societat espera d’ells...
tracking img