123456789

Páginas: 5 (1135 palabras) Publicado: 5 de enero de 2014
Unitat 2: El nostre planeta, la Terra
CMC 1er BTX
INS Cavall Bernat. Curs 2013-14


1) Contesta les següents preguntes sobre l'efecte hivernacle:
a) En què consisteix l'efecte hivernacle?
És el fenomen pel qual determinats gasos components d'una atmosfera planetària retenen part de l'energia que el sòl emet en virtut del seu escalfament per la radiaciósolar. Afecta a tots els cossos planetaris dotats d'atmosfera. D'acord amb l'actual consens científic, l'efecte hivernacle s'està veient accentuat en la Terra per l'emissió, deguda a l'activitat econòmica humana, de certs gasos, com el diòxid de carboni i el metà.

b) Quins són els gasos que intervenen en l'efecte hivernacle?
El diòxid de carboni ,el metà, ozó, Òxids de nitrogen, compostosclorofluorocarbonats i
vapor d'aigua.
c) Quina radiació absorbeixen aquests gasos?
Absorbeixen radiació infraroja.

d) Per què és important per la vida a la Terra aquest efecte?
L'efecte hivernacle és important i beneficiós perquè fa que la calor que entra al nostre planeta es quedi i així es pugui desenvolupar la vida a una temperatura adequada. El nociu és l'important increment de gasos que fanque l'efecte hivernacle cada vegada sigui més abusiu i la calor que es queda al nostre planeta es va incrementant.
2) Explica en què consisteix el moviment de convecció que es produeix en les masses d'aire de l'atmosfera.

3) Per què diem que l'atmosfera i la hidrosfera intercanvien matèria i energia?

4) Expliqueu breument els processos geològics externs comentats a classe: meteorització,erosió, transport i sedimentació.
METEORITZACIÓ:La meteorització és el conjunt de processos causats pels agents atmosfèrics que provoquen el trencament i la disgregació de les roques.
EROSIÓ: és el procés de degradació i de transformació del relleu, i de les roques, causat per tot agent extern
TRANSPORT:
SEDIMENTACIÓ:La sedimentació és el procés pel qual el material sòlid, transportat perun corrent d'aigua, es diposita en el fons del riu, embassament, canal artificial, o dispositiu construït especialment per a tal fi.

5) Contesteu les següents preguntes sobre les ones sísmiques:
a) Per què es poden utilitzar per a estudiar l'interior de la Terra?
Per estudiar aquestes zones més profundes, a les quals no podem arribar directament, s'utilitzen mètodes geofísics. Els mètodesgeofísics més utilitzats per a l'estudi de la Terra són els anomenats Mètodes sísmics, que es basen en l'estudi dels terratrèmols. L'energia que s'allibera es propaga en forma d'ones
b) Quina diferència hi ha entre les ones S i les ones P?
Ones P Es propaguen amb major velocitat. Poden propagar per qualsevol tipus de material, sigui sòlid o líquid.
Ones S Viatgen a una velocitat una mica menor ino es propaguen per masses líquides.
c) Què indica un canvi brusc en la velocitat de les ones?
Indica la existencia de zones de transició entre dos capes de diferent naturalesa.

6) Contesteu les següents preguntes sobre l'estructura de la Terra?
a) Quines són les tres capes en què es divideix la Terra segons la composició química dels materials?
Escorça ,mantell i nucli
b) Quines sónles capes en què es divideix la Terra segons el comportament físic dels materials?
Escorça, mantell exterior-interior, nucli exterior-interior.
c) Com s'anomena la discontinuïtat que separa l'escorça del mantell?
Discontinuitat de Mohorovocic
d) Com s'anomena la discontinuïtat que separa el mantell superior del inferior?
Discontinuitat de Repetti.
e) Com s'anomena la discontinuïtat quesepara el nucli intern de l'extern?
Discontinuitat de Wiechert-Lehmann
f) Com s'ha pogut determinar que el nucli extern està fos?
Perquè les ones S només traspasen per zones solides i quan arrivaba al nucli extern es van donar compte de que les ones S no traspasaben això significaba que el material era sòlid, ja que les ones S només traspasen zones sòlides.
g) Com s'ha pogut determinar que el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 123456789
  • 123456789
  • 123456789
  • 123456789
  • 123456789
  • 123456789
  • 123456789
  • 123456789

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS