2A Republica Espanyola

Páginas: 5 (1030 palabras) Publicado: 17 de octubre de 2012
LA SEGONA REPÚBLICA (1931−1939)
−El 14 d'abril de 1931hi ha un gran èxit electoral dels partits republicans. Es produeix l'abdicació del rei , i hi
ha un entusiasme popular per la proclamació de la segona República.
−A Madrid un comitè revolucionari format per membres del Pacte de Sant Sebastià s'erigeix en un gorvern
provisional presidit per Alcalá Zamora. El president convoca uneseleccions generals, per aconseguir fer
prospera la república i per frenar el perill de caos.
−A Catalunya, Francesc Macià s'avançà als esdeveniments de Madrid. Des del Palau de la Generalitat Macià
proclamà la República catalana dins la República Federal Espanyola. Macià no va complir la seva promesa de
restaurar la Generalitat i redactar un estatut per a Catalunya. És va instaurar una diputacióprovisional,
formada per representants dels ajuntaments, encarregada de redactar un projecte d'estatut (Estatut de Núria).
−A les eleccions generals (1931) guanyaren clarament les esquerres. El centre sobrevisqué i la dreta s'enfonsà.
−A Catalunya la dreta, que estava més cohesionada que a la resta de l'Estat, a l'entorn de la Lliga Regionalista,
fou derrotada. A l'altre costat, el fenomen mésdestacable fou el gran èxit d'una formació nova, Esquerra
Republicana de Catalunya.
−L'èxit d'Esquerra Republicana es deu a diversos factors:
−Desprestigi del catalanisme de dretes.
−Desprestigi del radicalisme republicà.
−Creixent popularitat dels dos líders d'ERC, que vénen de móns diferents i porten a Esquerra sensibilitats
diferents.
−El nou parlament redacta la constitució, que s'acabàaprovant el 9−12−1931. Alcalá Zamora fou proclamat
president de la República, i Manuel Azaña fou el primer cap de govern.
Evolució política:
La nova república estava sotmesa a moltes pressions que dificultaren el seu èxit.
−Cisi econòmica
−Ascens dels feixismes arreu d'Europa
−Recolució a Rússia i pressió del comunisme internacional
−Pressió de l'anarquisme
−Pressió dels sectorsimmobilistes.
−La República hagué d'intentar reformar les moltes coses que hi havia per reformar, en un context de
pressions molt fortes a ambdues bandes.
−La República només tenia el suport autèntic dels partits de l'esquerra moderada.
1

−Políticament , se sol dividir la República en tres grans etapes:
−Bienni d'esquerres o bienni radical−socialista (1931−1933)
−Bienni negre (1933−1936)
−Frontpopular (Febrer−Juliol 1936)
El bienni d'esquerres (1931−1933)
−El govern d'Azaña intenta trobar solucions als problemes seculars del país:
*Reforma educativa fou un gran èxit. S'aconseguí la universalització de l'escola, la renovació pedagògica i
s'impulsà molt la difusió de l'escola arreu del territori.
*Reforma militar l'exèrcit, obsolet i majoritàriament monàrquic, era un perill per ala República. La llei
Azaña pretenia reduir el número d'oficials basant−se en jubilacions anticipades voluntàries. Molts s'hi
apuntaren, però altres ho veiem com una ofensa i es revoltaren.
*Reforma agrària era el gran tema pendent des de la revolució liberal i les desamortitzacions. Un grup reduït
de pagesos posseïen la major part de la terra, mentre que la majoria dels pagesos no tenien capmena de
propietat i treballaven com a assalariats a les terres dels altres, amb unes condicions de vida lamentables. El
1931, el govern decretà una sèrie de canvis al camp:
−Obligació als patrons agrícoles de donar feina preferentment als jornalers del poble.
−Jornada de vuit hores al camp
−Obligació de tenir totes les terres cultivades.
−Expropiació de totes les terres no cultivades pertal de repartir−les entre els pagesos.
*Reforma de l'Església va ser el primer cop que una constitució espanyola separava clarament Església i
Estat. La República dictà una sèrie de mesures per reforçar el caràcter laic de l'Estat:
−Extinció del pressupost del clergat i del culte en dos anys.
−Secularització dels cementiris.
−Matrimoni civil i divorci
−Prohibició de l'ensenyament religiós i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Eleccions generals 2a Republica espanyola
  • 2A republica
  • 2a republica
  • la segona republica espanyola
  • La Segona Republica Espanyola
  • Activitats: La Segons República Espanyola
  • Cuestionario 2A Republica
  • La 2A República

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS