Actividades Murciano exptremeño

Páginas: 2 (353 palabras) Publicado: 7 de enero de 2014
1. Finalitats educatives
L’etapa d’educació primària, es considera una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels nens/es. Durant aquesta etapa es plantegen uns objectius, anomenats tambéfinalitats educatives que es troben recollides dins del currículum.
Aquests ens parlen de continguts acadèmics com poden ser llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, primerallengua estrangera, visual i plàstica, musica i dansa...
I d’altres més referents a la manera de ser d’aquest nen/a com poden ser la responsabilitat, el criteri propi, el pensament lliure...Llavors, cada cicle treballa uns continguts però de diferents maneres, a mesura que avancen el que s’ensenya o es pretén que s’aprengui augmenta, per tant té el seu criteri d’avaluació. . A fi de contespensem que el que planteja es fer una barreja sobre aquests objectius, per què així el nen/a sigui capaç d’enfrontar-se a la vida , utilitzant aquests recursos que ha anat aprenent.
2. Paper del centreescolar
Són els responsables d’adequar el currículum a les necessitats dels seus alumnes i escollir coses com: si inclouen l’atenció a la diversitat o quin es el pla de convivència que volenaplicar. A més, els centres també tenen dret a escollir la seva programació, si treballaran per cicles o per projectes...
Tot això , es troba recollit en el PEC PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE on hi ha elsvalors, objectius, criteris, tenint en compte l’entorn d’aquest centre i les seves característiques.
3. Com es compagina el tractament a la diversitat amb el criteri d’igualtat?
No tots els centresaccepten incloure el tractament a la diversitat , tot i que estan obligats a fer-ho. Els que ho fan , però adapten el currículum a les necessitats que aquell any es plantegen en el centre. Moltesvegades utilitzen mètodes com el desdoblament, els agrupaments flexibles... fent que aprenguin alhora els mateixos conceptes que la resta. A més , els centres conten amb el recolzament del Departament...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Región murciana
  • Cabra Murciano-Granadina
  • Paparajotes murcianos
  • literarura murciana
  • Actividad Activa
  • Actividades
  • Actividades
  • Actividades

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS