ADN i la biotecnologia

Páginas: 2 (313 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2014
L’ADN i la biotecnologia

Descripció de la molècula d’ADN
L’ADN esta format per dues cadenes, aquestes tenen uns nucleòtids que son com blocs i s’organitzen en forma escala de cargol. Cadanucleòtid te tres parts: la base nitrogenada, el grup fosfat i la desoxiribosa. En la base nitrogenada hi ha de 4 tipus diferent que son la timina la guanina la citosina i l’adenina. Aquestes bases s’ajuntenentre elles d’una manera molt especifica amb ponts d’hidrogen.la timina es posa amb la adenina i la citosina amb la guanina.la informació de la molècula d ADN es troba en l’ordre en que trobemcol·locades aquestes bases.
La duplicació de l’ADN
Quan es detecten un conjunt de bases nitrogenades amb un ordre concret comença la replicació. La helicassa separa dues cadenes de l’ADN, que sones6tabilitzades per una sèrie de proteïnes, llavors la polimerasa afegeix arn perquè així l’ADN polimerasa lll sàpiga per on començar a afegir nucleòtids d’ADN. Finalitzant l’ADN polimerasa treu els nucleòtidsi col·loca nucleòtid d’ADN.
AGCTTAAGGCCTAG TCGAATTCCGGATC
TCGAATTCCGGATC AGCTTAAGGCCTAG

Podem dir que lainformació que conte l’ADN es manté quan es replica perquè a cada base pot estar nomes amb la seva base complementaria i per tant no es por afegir una altra mes.

Transcripció i traducció.
L’ADN alnucli es duplica i aquesta nova cadena es transcrita en l’arn missatger, gracies a l’arn polimerasa. Un cop transmet en arn aquest passa al citoplasma a traves de la membrana cel·lular semi permeable iallà es col·loca sobre els ribosomes concretament en la part superior. Després un altre tipus d’ARN t es capaç de reconèixer grups de 3 bases nitrogenades de l’ARN m. A cada triplet o codó de l’arn hiassigna un aminoàcid determina, creant així un polímer d’aminoàcids es a dir una proteïna.
ADN --- GTGCACCTTACTCCAGAGGAG
ARN --- CACGUGGAAUGAGGUCUCCUC
CAC His GGU Cily
GUG Val CUC Leu
GAA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ADN I BIOTECNOLOGIA
  • ADN y Biotecnología
  • ADN y Biotecnología
  • MICROINYECCIONES EN EL ADN Y BIOTECNOLOGIA
  • Biotecnologia y ADN recombinante
  • Biotecnologia i reproducció
  • Biotecnologia I Vi
  • Biotecnología i societat

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS