Adolf Hitler

Páginas: 26 (6372 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2013
Un jove anomenat Hitler


Adolf Hitler va néixer a Àustria el 20 d’abril del 1889, i va ser el quart fill del matrimoni entre Alois Hitler i Klara Pölzl. El verdader nom de Alois Hitler era Alois Schicklgruber, però per motius que es desconeixen es va canviar el cognom per Hitler. El pare de Adolf Hitler era inspector de duanes a Braunau (que esta situat a la frontera amb Babiera). Quant vanéixer Adolf Hitler, la seva família i ell es van canviar de domicili, i van abandonar Branaun per anar a viure a una zona de boscos, i dos anys mes tard es van mudar cap a Passau (Babiera), fins que es va jubilar Alois Hitler. Desprès de jubilar-se el pare de Adolf Hitler va intentar posar amb explotació una granja que es va comprar en la vall de Traun (alta Àustria), però les coses no li vananar be, i a finals del 1898 es va comprar una casa a Leonding, prop de Linz.
El 3 de gener del 1903 va morir el pare de Adolf Hitler. La família de Adolf al morir el cap de família es van traslladar a la ciutat (a mitjans del 1905).
Al contrari que en la escola Primària Adolf Hitler va demostrar un rendiment mediocre en la Relaschule , aquell curs els professors van fer un pacte amb Adolf i l’hivan aprovar el curs a canvi de que abandones la escola, i Hitler va acceptar i va reanudar els estudis de quart curs en una ciutat veïna. Els resultats en la nova escola van ser pitjors que en la anterior i va donar per acabats els estudis en el estiu de 1905.
Els dos anys següents de la seva vida Hitler no va fer absolutament res i vivia a costa de la seva mare que el mimava.
El 1907 quant AdolfHitler va fer els 18 anys va entrar en disposició de la herència paterna i va viatjar cap a la capital amb l’intenciò de matricular-se a la acadèmia de arts plàstiques. Però va suspendre l’examen d’ingrés i va decidir, per consell del director de la escola que seria arquitecte. Però per desgracia ell no tenia el suficient graduat escolar per a estudiar aquella professió i ho va deixar.
Quan laseva mare va morir, per culpa de un càncer de mama Adolf va anar a viure a casa de la seva mare una temporada, fins que a mitjans de febrer del 1908 es va traslladar a Viena. Hitler viva gràcies que enganyava als seus familiars i els i deia que encara estava estudiant arts plàstiques i aquests l’hi enviaven diners mensualment, la qual cosa el permetia viure còmodament. I per si això fos poc lagermana de la seva mare l’hi enviava considerables quantitats de diners de amagat sense que ningú ho sabes.
Quant a Hitler se li van acabar els diners el 1909 es va traslladar cap al asil de pobres de Meiding ,durant aquella època Hitler intentava subsistir gràcies a donacions que li donava la gent del carrer, o venent dibuixos pel carrer però en això últim no va tenir gaire èxit ja que ell era molttímid i per vendre els dibuixos es necessitava contactar amb la gent del carrer.
En el 1910 els tribunals de Viena van negar la herència paterna de Hitler que era de 25 corones a favor de la seva germana, però Hitler no va protestar molt ja que en aquella època va morir la seva Tia que l’hi va deixar 3800 corones de herència a Hitler.
En el 1913 Hitler es va mudar cap a Munic amb la excusa queja no l’hi agradava Viena perquè era una barreja de pobles i de races, cosa que no l’hi agradava. Durant el primer any de estancia a Munic Hitler només treballava a treballs temporals i no agafava ni firmava cap contracte fix. Durant aquell temps Hitler va intentar estar al marge de la policia ja que el 1909,1910 i 1911 va ser cridat per anar al exercit, però ell si va negar i no i va anar.
El 1de agost de 1914 estellava la primera guerra mundial, Hitler es va presentar voluntari per al exercit Bàvaro, i el van destinar al cos de reserva numero 16, per aquell temps Hitler tenia 25 anys.
Des de finals de l’octubre de 1914 i fins el 5 d’octubre de 1916 Hitler va estar combatent en el frent occidental, fins que va ser ferit, i desprès de la recuperació a Berlín va ser reincorporat a la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Adolfo hitler
  • adolf hitler
  • Adolfo Hitler
  • Adolfo Hitler
  • ADOLF HITLER:
  • Adolfo Hitler
  • Adolf Hitler
  • Adolf Hitler

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS