adriana

Páginas: 4 (780 palabras) Publicado: 24 de octubre de 2013
COMENTARI:

Aquet climograma a la dreta mostra el eix d’ordenades amb la temperatura i a l’esquerra les precipitacions. A la barra d’a baix podem veure l’eix d’abscisses dels mesos de l’any.Gràcies aquestes fonts d’informació podrem saber d’on prové el climograma, la temperatura, les precipitacions, les màximes i mínimes etc.
En aquet climograma per la informació que dona podem veure queprové d’un clima Mediterrani per les precipitacions i les temperatures que hi han duran l’any que són d’aspecte moderat.
El termòmetre representat a la dreta podem observar que la temperatura mitjanaanual està a 18,6 ºC i l’amplitud tèrmica és de 16,3ºC. La figura de l’esquerra on s’observen les precipitacions podem veure que la precipitació mitjana mensual és de 48,7 mm i la total anual es de584mm.
Les precipitacions varien segons l’estació de l’any, és a dir, són irregulars durant tot l’any, per exemple a l’estiu es quan hi han les precipitacions més baixes de tot l’any el que origina sèquiaamb unes precipitacions de 2 mm en el mes de juliol seguit de l’agost amb 5 mm de precipitació. En canvi, les estacions més fredes com l’hivern i la tardor concentren les precipitacions mes altes del’any amb un màxim de 90mm en Novembre que nomes presenta una diferència de un 1mm en el mes de Desembre que es de 89mm. Les precipitacions seran total ment pluja ja que les temperatures no són tanbaixes perquè pugui originar neu durant els mesos d’hivern.
La temperatura igual que les precipitacions varien segons l’estació de l’any, amb unes temperatures màximes 27,2ºC en el mes d’Agost i deJuliol, seguit de 24,9 en el mes de Setembre, el que ens diu que els estius són molt calorosos. A l’hivern les temperatures són de 10,9ºC les mes baixes al Gener molt properes a les de Desembre amb11,3ºC, amb això podem observar que l’hivern és suau. Hi ha una amplitud tèrmica de 16,3ºC que ens pot ajudar a saber que aquet climograma es de una zona interior i no de costa. Aquestes temperatures...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • adriana
  • Adriana
  • Adriana
  • Adriana
  • Adriana
  • Adriana
  • Adriano
  • adriana

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS