Allan

Páginas: 3 (566 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2013
IES PlA D'EN BOET Allan Diego de Souza Nunes1r Batxillerat19 de Març de 2012


1-Al primer paràgraf hi ha una referència a l’increment de l’efecte hivernacle derivat no tan sols
d’un augment en la quantitat dels gasosque el produeixen. Explica més detingudament quina
és la causa d’aquest fet.

Al text ens vol explicar és que nosaltres avui en dia emetrem diòxid de carboni, però tot aquest diòxid de carboniavui en dia no tindra cap efecte, sinò el que ens afecta és el diòxid de carboni que vam emetre fa uns anys. Tot això és a causa de que la variació del sistema climàtic davant d'una quantitatd'absorció de nous gasos és lenta gràcies a l'inèrcia tèrmica que exerceix l'oceà.
Llavors, el que nosaltres intentem fer és deixar d'emetre diòxid de carboni i reduirlo al màxim, ja que a la llargaestarem patint la gren emissió dels gasos que va haver fa varis anys.

2-Contesta:
a) A què es refereix l’article quan parla de nivells de concentració crítics?
b) Podria implicar una evolucióirreversible del clima?
a) Amb quines conseqüències?

a)Es refereix a una màxima quantitat de diòxid de carboni que pot digerir a l'atmosfera sense produir un canvi important.
b) En la mevaopinió no se sap si és irreversible o no, partint per una evolució del clima.
c) Partint de la base; com més diòxid de carboni hi ha a l'atmosfera més volum tindrà, més gran serà l'efecte hivernacle,això està clar. Ja que l'efecte hivernacle fa que les temperatures i tot aquest procès pot generar situacions dràstiques. Aquestes situacions són molt greus, és com la desaparició d'espècies,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Allanamiento
  • ALLAN
  • allan
  • El allanamiento
  • ALLANAR
  • Allan
  • Allanamiento
  • Allan

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS