ALZHEIMER

Páginas: 7 (1505 palabras) Publicado: 9 de marzo de 2015
FASES DEL ALZHEIMER
Etapa 1 (lleu)
Aquest estadi té una durada aproximada de dues a quatre anys . El dany de la malaltia encara passa desapercebut, tant per al pacient, com per als familiars. El malalt oblida petites coses, com on ha posat les claus, o té alguna dificultat per trobar una paraula.
Les persones amb Alzheimer tendeixen a ser menys enèrgiques i espontànies. Mostren pèrdua mínima dela memòria i canvis d'humor, i són lents per aprendre i reaccionar. Ells es fan aïllats, eviten la gent i nous llocs i prefereixen el familiar. Els individus es confonen, tenen dificultats per a l'organització i planificació, es perden fàcilment i exerceixen un pobre judici. Poden tenir dificultat per realitzar les tasques de rutina, i tenen dificultat per comunicar-se i comprendre materialescrit. Si la persona està emprada, la pèrdua de memòria pot començar a afectar el rendiment en el treball i poden convertir-se en persones enutjades i frustrades.
Etapa 2 (moderada)
Aquest estadi té una durada aproximada de dues a quatre anys. La malaltia ja resulta evident per a família i reunits. En aquesta etapa, la persona amb la malaltia d'Alzheimer és clarament convertint-se en discapacitada.El pacient presenta dificultats per efectuar tasques com fer la compra, seguir un programa de televisió, o planejar un sopar. Ja no és només una pèrdua de memòria, sinó també de capacitat de raonament i comprensió Els individus poden encara realitzar tasques simples independentment, però poden necessitar l'ajuda amb activitats més complicades.
Ells obliden els esdeveniments recents i la sevahistòria personal, i cada vegada són més desorientats i desconnectats de la realitat. Memòries d'un passat llunyà pot ser confuses amb el present, i afecten la capacitat de la persona per comprendre la situació actual, data i hora. Ells poden tenir problemes per reconèixer persones familiars. Augmenten els problemes del parla i comprensió, la lectura i l'escriptura són més difícils, i l'individu potinventar paraules. Ja no poden estar segurs sols. Mentre els pacients de la malaltia d'Alzheimer es fan més conscients d'aquesta pèrdua de control, es poden fer depressius, irritables i inquiets o apàtics i aïllats. Ells poden experimentar trastorns del somni i tenen més dificultat per menjar, vestir-se i endreçar-se.

Etapa 3 (greu)
Durant aquesta fase final, la gent pot perdre la capacitat peralimentar-se a si mateix, parlar, reconèixer persones i el control de les funcions corporals. La seva memòria s'agreuja i pot arribar a ser gairebé inexistent. Totes les àrees relacionades amb la funció cognitiva del pacient es troben afectades. Perd la capacitat per parlar correctament, o repeteix frases inconnexes una vegada i una altra. No pot reconèixer als seus familiars i amics; ni tan sols esreconeixen a ells mateixos davant un mirall. La desorientació és constant. Els pacients més greus s'obliden de caminar i asseure's i, en general, perden el control sobre les seves funcions orgàniques. L’oblideu de fets recents i llunyans.
Romanen hores immòbils sense activitat , i generalment no poden caminar. Deixen de ser individus autònoms i necessiten que els alimentin i els cuidin. Criden,ploren o riuen sense motiu i no comprenen quan els parlen. L'atenció constant és típicament necessària. En un estat físic afeblit, el pacient pot arribar a ser vulnerable a altres malalties i problemes respiratoris, sobretot quan ha d'estar confinat al llit. Molts d'ells acaben en estat vegetatiu.SÍMPTOMES D'ALZHEIMER

Al principi, sorgeixen petites i imperceptibles pèrdues de memòria, però ambel pas del temps, aquesta deficiència es fa cada vegada més notòria i incapacitant per a l'afectat, que tindrà problemes per realitzar tasques quotidianes i simples, i també, altres més intel·lectuals, tals com parlar, comprendre, llegir, o escriure.

Símptomes neurològics

La malaltia d'Alzheimer afecta a la memòria en els seus diferents tipus. Aquests són les deterioracions sofertes:

•...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • EL ALZHEIMER
  • alzheimer
  • alzheimer
  • Alzheimer
  • Alzheimer
  • alzheimer
  • alzheimer
  • alzheimer

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS