Anàlsis de les problemàtiques laborals. majors de 45 anys.

Páginas: 3 (677 palabras) Publicado: 23 de marzo de 2011
ACTIVITAT 1. ANÀLISI DE L’ARTICLE “LA VIDA AL SOL”
Las ofertas que nunca llegan (Alfredo Vargas)
1) Analitzar la seva situació.
La situació en la que està immers el Sr. Vargas, és el problemaque pateix molta gent desocupada en aquesta època, majors de 45 anys. Són persones amb un alt nivell d’estudis, amb llocs de feina anteriors d’alta qualificació, però que amb els avançamentstecnològics i industrials han quedat obsolets.
És un home casat, amb fills, amb una problemàtica, jo crec afegida, que és la viudetat des de ja fa alguns anys, així es converteix automàticament en l’únic queaporta un sou a casa, això fa que la tensió que pateix sigui més gran perquè augmenta la responsabilitat de dur quelcom a casa i s’adhereixi a qualsevol cosa.
Ha mantingut una bùsqueda molt activa,ha aconseguit anar treballant, així que mai ha entrat en una desocupació de molt llarga durada, tot i que ha pogut trobar-se en alguna ocasió com a parat de llarga durada, arribant molt just alsmínims que necessita per tirar la seva família endavant.
2) Identificar a quin col·lectiu pertany
És una mica complicat ubicar-lo en algun col·lectiu perquè, crec que molt possiblement, durantalguna època de la seva vida laboral ha sigut un parat de llarga durada, sense arribar mai a estar-hi dos anys. El més adient i amb el perfil que mes cassa potser és l’aturat major de 45 anys.
3)Enumerar i explicar les característiques pròpies i les necessitats que es desprenen de l’article, que presenta el aquest col·lectiu.
Les característiques principals que presenta el perfil d’aquestcol·lectiu són:
* Persones que han treballat durant molt anys dins d’una mateixa empresa realitzant la mateixa tasca. Això comporta un emmotllament i fa més difícil la posterior recerca de feina, enaquest casos tots passen per la primera fase de l’espiral i sortir-te’n a les primeres recerques de feines.
* Baix nivell d’estius o formació. Tot i que el protagonista compta amb carreres...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Carta Motivacio Acces Universitat Majors 40 anys
  • Analsis
  • Analsis
  • analsis
  • analsis
  • 45
  • Les excedències laborals
  • anys 79

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS