Analisis del mercat

Páginas: 2 (464 palabras) Publicado: 2 de marzo de 2010
Carlos Roncero Perales

Anàlisis de mercat

Les funcions més importants del departament comercial són:
• Anàlisis de mercat: que proporciona la informació que permet a ladirecció de l’empresa fixar la seva política i prendre de decisions sobre bases segures.
• Màrqueting: que dissenya la política comercial de l’empresa.
• Vendes que organitza la vendadirecta i també la relació amb els de distribució.

Relació amb altres departaments de l’empresa:
• Relació amb el departament de producció . El departament comercial necessita que elsdepartament de producció presenti un determinat producte acabat amb una qualitat.
• Relació amb el departament financer .Les necessitats de fiançament del departament comercial han de ser aprovades peldepartament financer.
• Relació amb el departament de recursos humans .Aquest departament té com a funcions principals seleccionar i contractar treballadors,formar-los,elaborar nòmines iassegurances socials.

Resoldria l’atenció el client aproximar-me als clients sobre les seves inquietuds i necessitats ,ajuda i crear uns valors interns dins de la empresa , i contribuint a fer-la méscompetitiva.

El producte va dirigit a un consumidor , ja que aquest consumidor és el que finalment satisfà una necessitat amb el producte.

Quota de mercat
És molt important per a una empresa conèixerla part proporcional del total de vendes que li correspon .Aquest concepte s’anomena quota de mercat.

Quota de mercat=3456/9876x100=35%

L’estudi de mercat :consisteix a recopilar , elaborar ianalitzar informació sobre l’entorn general, la competència i el consumidor.

Fases de l’estudi de mercat
1. Definició de l’objectiu de la investigació
2. Disseny del model d’investigació3. Recollida de dades
4. Classificació i estructuració de les dades
5. Anàlisi i interpretació de les dades
6. Presentació dels resultats

-Enquesta-

1. El sexe del enquestat ?...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • mercat
  • mercat
  • El mercat
  • Marino mercate
  • dijous mercat
  • mercat de divises
  • Treball desigualtat mercat treball
  • Els errors del mercat

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS