Antiguo Régimen

Páginas: 3 (696 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2013
TEMA 1. LES ARRELS DEL MÓN CONTEMPORANI
1.0 Societats preindustrials.
ANTIC RÈGIM
CARACTERÍSTIQUES
ECONOMIA
-Basada en l’agricultura i l’artesania. Es fan petits treballs manuals; els artesanss’agrupen per gremis. En alguns casos, els pagesos també compaginaven l’agricultura i les tasques artesanals del tèxtil.
-Els rendiments de treball del camp eren molt baixos perquè l’utillatge agrariera molt rudimentari. Els dos sistemes de conreu que hi havia eren: guaret i rotació de conreus.
-Patien crisis de subsistència i eren periòdiques.
-Mentalitat estancada; els que tenien unamentalitat oberta no estaven en condicions econòmiques de desenvolupar-la.
-La producció està basada en petits mercats locals, degut a que la gent no es movia.
SOCIETAT
-Els ciutadans no són consideratscom a tal; són súbdits del rei.
-Societat estamental.
1. NOBLESA/ARISTOCRÀCIA. No paga impostos i viu dels impostos que paga el poble. Viuen en corts i al camp.
2. CLERGAT.
2.1 ALT CLERGAT.cardenals, bisbes ...
2.2 BAIX CLERGAT. Capellans
3. 3r ESTAT. Són els que paguen els impostos i són els que porten el pes de l’economia de la societat. Són els més susceptibles de caure malalts.
3.1ALTA BURGESIA. Banquers, advocats ...
3.2 ARTESANS, agrupats en gremis
3.3 PAGESOS. No són propietaris de les terres.

DEMOGRAFIA
-Molta mortalitat i molta natalitat
-Mortalitat alta degut a lescrisis de subsistència i les epidèmies.
-Natalitat alta degut a una concepció diferent de la família. Els fills ajuden al camp, i com més ajudin millor.

No hi ha massa moviments demogràfics perquèno hi ha diners.

POLÍTICA
-Absolutisme: es basa en la concentració de poders i això duu a un abús del poder.
El monarca pot arribar a decidir fer una concentració dels estaments amb els seusrepresentants per tal que ajudin a escollir la decisió del rei. Té el mateix valor el vot del representant del poble (95%) que el dels altres dos estaments (5%).

2.0 La Revolució Industrial. És el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ANTIGUO REGIMEN
  • Antiguo régimen
  • Antiguo regimen
  • Antiguo regimen
  • ANTIGUO REGIMEN
  • El Antiguo Régimen
  • Antiguo Regimen
  • Antiguo Régimen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS