Arqueologia

Páginas: 5 (1116 palabras) Publicado: 29 de diciembre de 2009
Què és l’arqueologia?

1.- L’Arqueologia és “la ciència de les escombraries.” Aquella ciència que recull les restes materials deixades i destruides per l’home, a partir d’aquestes restes els arqueòlegs poden descobrir i compendre el passat humà.

2.- És la ciència que estudia i reconstrueix el passat humà, a partir dels objectes materials elaborats per l’home.

L’Arqueologia forma part dela història?

L’arqueologia si que forma part de la història.

HISTÒRIA Documents escrits
Restes materials ---- eines, armes, temples, construccions, ossos, pintures, roba joies,...
Manifestacions de la vida espiritual ---- contes, llegendes, cançons, música, literatura,...

Si, perque l’arqueologia reconstrueix el passat, a partir de les restesmaterials. Aquests documents són fragmentaris, és a dir, són documents incomplets, però són vàlids ja que són els únics que tenim. La història mai pot arribar a ser certa del tot, ja que els documents són fragmentaris. La història és subjectiva, perque interpreta els documents que tenim, que són pocs. Tradicionalment s’ha distingit entre història i prehistòria.

PREHISTÒRIA - No hi ha documentsescrits, s’utilitzen les restes materials

HISTÒRIA - Des de que apareixen documents escrits.

Això no és correcte.
La història és el relat de tot allò que li ha passat a l’home des de els seus inicis fins ara, ja sigui dels documents escrits o bé les restes materials.
La història ho és tot. La prehistòria forma part de la història.

PREHISTÒRIA - Comença quan Apareix l’homefa 4.000.000 d’anys
Acaba quan apareixen, primers documents escrits

HISTÒRIA


HISTÒRIA - Comença quan apareixen els primers documents escrits
Encara no ha acabat.

Arqueòleg: Historiador que el que fa es interpretar els seus documents, es a dir, els objectes materials. I proposa una Teoria per fer història, no només s’han de recollir documentsmaterials sinó també informacions.

COM TREBALLA L’ARQUEÒLEG?

L’arqueòleg busca restes del passat, les estudia i proposa explicacions sobre la manera de viure i de pensar de les cultures antigues.

A) BUSCAR RESTES DEL PASSAT

Maneres de trobar-ho:

1.- Troba jaciments per casualitat

s. XIII -- Marco Polo
2.- Pels exploradors i viatgerss. XIX -- Lumholth

3.- Documents escrits

4.- Els informants locals


5.- Recorreguts de superfície

Fotografia aèria
6.- Tecnologia moderna Aparells electrònics
Prospeccions submarines


Totes aquestes maneres de descobrir jaciments són el Treball de Camp.

Passos que ha de seguir un arqueòleg:A) Un cop troba el jaciment, Excavar-lo

B) Ordenar i classificar la informació

C) Analitzar i estudiar el material, i finalmement donar explicacions

EXCAVACIÓ ARQUEOLOGICA

JACIMENT ARQUEOLÒGIC

El jaciment arqueològic, és l’espai on es troben restes d’una cultura determinada.
Sovint comparen els jaciments amb llibres. Una capa destruida no es pot tornar a reconstruir.

Hi hadiferents maneres d’excavar. En el segle XIX encara no s’havia establert una manera d’excavar.

XIX – Saquejadors/aventurers
Els saquejadors buscaven peçes valuoses. Aquestes persones feien malbé el jaciment.

SISTEMES D’EXCAVACIÓ

1.- Sistema vertical o no extensiu
a) Trinxeres --- petits forats, llargs i estrets : per veure quin tipus de material hi ha.
b) Petits quadrats --- ferquadres aïllats. En els mateixos casos que les trinxeres.
c)
2.- Sistema en horitzontal o extensiu
a) Excavació de quadrícula --- Escollir una àrea, on es fa una quadrícula de quadres iguals, amb espais de separació entre ells (testimonis), per que l’arqueòleg pugui caminar pel mig.

b) Excavació en planta, és la millor manera, per que s’escava tota l’àrea.

L’excavació segueix el principi...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Arqueologia
  • Arqueología
  • Arqueologia
  • arqueologia
  • Arqueología
  • Arqueologia
  • Arqueología
  • arqueologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS