Asdfghjklñ

Páginas: 8 (1958 palabras) Publicado: 24 de septiembre de 2012
TREBALL D’ESTIUMATEMÀTIQUES | 4r ESOCURS 2011/12 |

Indicacions generals.
* Heu de presentar els exercicis i els problemes resolts de manera clara i neta en un quadern o dossier.
* Els enunciats s’hauran de copiar en el quadern o dossier i tot seguit s’escriurà la resolució.
* Heu de presentar els càlculs i els raonaments, quan n’hi hagi, que us han portat a la solució delsexercicis i problemes.
* L’alumnat que ha de recuperar la matèria al setembre heu de presentar aquest treball el dia de l’examen de recuperació.
* La resta d’alumnat que heu aprovat la matèria i promocioneu al curs següent, és aconsellable que feu el treball de forma voluntària per tal de consolidar les competències que heu adquirit. El podreu presentar al professor/a de matemàtiques al’inici del curs 2012/13, i comptabilitzarà un punt extra en el primer examen trimestral
Els nombres reals

1. Calcula: a) (– 4)2 – 32 + 2( 1 – 2 )3 b) – (3 – 5)3 – (–1) (–2)
c) d) 4 – 43 : 8 + (– 2 + 5 ) · 3
2. Calcula : a) b) c)
d) e) f)


3. Indica si és certa o falsa cada una de lesafirmacions següents.
i. Tot nombre racional és un decimal exacte.
ii. Tot nombre irracional és un decimal no periòdic.
iii. Tot nombre real és un decimal il·limitat periòdic o un decimal il·limitat no periòdic.
iv. Tot nombre real és racional
v. Tot nombre natural és enter.
vi. Tot nombre enter és racional

4. Calcula,arrodonint fins a les centèsimes, les arrels quadrades de :
5. a) 175 b) 475 c) 3276 d) – 630 e) 9563

6. Calcula l'error absolut, l'error relatiu i la fita d'error ( o error màxim) que es pot produir quan s'agafa per a el valor 1'167. Expressa el resultat en %.

7. Calcula, arrodonint fins a la cinquena xifra decimal, les arrels següents:
a)b) c) d) e)
8. En un quadrat de 18 cm de costat, expressa en forma decimal, amb cinc xifres el valor de la diagonal

9. Escriu com a potència única :
a) 72·716:78·73·7·7-12 b) 5²·5³·(57)- 2 : 56 c) d) 215 : 147 4
e) x²·x³·x5 f) x3·x4·x7·x2 g) (-x)³ : (-x)5 h)x³·x-2:x-4

10. Escriu com a potència única:
a) b) c)


11. Simplifica els següents radicals :12. Escriu en forma de radical aquestes potències d’exponent fraccionari :
g)

13. Escriu com a potències aquests radicals :
g)

14. Simplifica, al màxim possible, els radicals següents:
a) b) c) d)

15.Descompon el radicand en factors i simplifica els radicals:
a) b) c) d) e)

16. Realitza les operacions :


17. Calcula aquestes divisions de radicals :
e) f)


18. Opera i simplifica :

d)

19. Introdueix els factors dins el radical :20. Treu factors del radical :21.Expressa en notació científica :
a) 2.450.000.000.000.000.000.000 b) 34.000.000.000.000.000.000
c) 0, 000.000.000.000.000.000.017 d) 0, 000.000.000.000.000.059
e) 776.000.000.000.000.000.000.000 f) 0, 000.000.000.000.000.009
g) 0, 000.000.000.000.000.059 h) 269.000.000.000


22. Escriu en notacióordinària :
a) 6,023·1023 b) 1,05·10-13 c) 7,23·1015 d) 2,367·10-23
23. Calcula :
a) 25000000000000·3600000000 b) 0,0000000097·45000000000000000


Polinomis
1. Donats els polinomis i
a. Calcula
b. Calcula
2. Donats i , determina
3. Donats i
c. Realitza la divisió , obtenint el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • asdfghjklñ
  • asdfghjklñ
  • asdfghjklñ
  • asdfghjklñ
  • asdfghjklñ
  • Asdfghjklñ
  • Asdfghjklñ
  • Asdfghjklñ

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS