Asjdfñajksñfaksf

Páginas: 4 (764 palabras) Publicado: 21 de octubre de 2010
PAC 2. Correcció

Data de lliurament: 17 d’octubre de 2010

← Llegiu el text següent i poseu tots els accents i dièresis que calguin i puntueu-lo adequadament, canviant les minúscules permajúscules quan sigui necessari. Tingueu en compte que:

o no s’han de fer paràgrafs nous;

o no es pot alterar l’ordre de les frases;

o no es poden canviar paraules.

Qualsevolllibre d’estil es, bàsicament, un compendi de normes estilístiques que serveix per homologar, dins d’una organització determinada, una sèrie de paràmetres del llenguatge escrit, per als qualsexisteixen diferents opcions d’us, ja sigui pel seu caràcter discrecional opinable o perqué la riquesa del llenguatge fa recomanable acotar les opcions a triar. Exemples d’això serien l’us de la cursiva o lanegreta subjecte a certes normes fixades per la tradició en l’àmbit editorial, però totalment subjectiu en altres contextos: documents de treball, internet, etc… o la tria dels topònims on fins i totconcorren factors politicoideològics

Les normes d’estil varien segon les llengües. En anglès, per exemple, és normatiu escriure amb majúscula el nom dels mesos de l’any o de les llengües, mentreque en català, tant els mesos, com les llengües, sempre s’escriuen amb minúscula. Així doncs, un bon llibre d’estil ha de recollir aquelles normes que aclareixin com actuar en aquests àmbits ambigusi dubtosos. Ara bé, cal tenir present que un llibre d’estil no és una gramàtica. Es pressuposa que la persona usuària te un coneixement suficient de la llengua. El llibre d’estil no dona pautes perescriure millor, sinó que, resol dubtes habituals en la producció de materials escrits i acota les opcions de l’organització per a la qual s’ha elaborat, en aquells aspectes que son opinables.

Unallengua és, abans que res, un instrument d’intercanvi d’idees i de coneixements entre persones. És doncs, un vehicle de cultura en un sentit abstracte i de cultures en el sentit de cos d’idees,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS