Biologia

Páginas: 2 (495 palabras) Publicado: 10 de septiembre de 2010
CUENTOS EN NAUATL
PILTOTOLTSIJ
SE YEJYEKTSIJ PILTOTOLTSIJ
YALOUA KIUALIKAK NOTATA
YEJYEKTSIJ PITLAPIYALTSIJ
KEMAJ MIJTOTIAJ TLATSAKTLI
ITSONTEKOJ PILCHICHILTSIJ
IJUIYA CHOKOSTIK
IIXTEYOLYAUALTIK
UAN EUEUYAK IYAKATSOL.

XOCHITSIJ

PILSILTSIJ XOCHITSIJ
TIMOTLATIJTOK MILIJTIK
KEMAJ NIPANO TECHNOTSA
AJUIYAXTOK XOCHITSIJ.
PISILTSIJ XOCHITSIJ
TLATLAPANTIJ KEN SE TESKATL
AMOXIMOTLATI, AMO XIMOTLAT
KAN SE TEPOSTLI KAUANI.

KIYAUITL

NIJTLACHILIYTA MIXTLI
¿KEMAJ TLAKIAUIS?
YAYAUIK, TLAUEL YAYAUIKEJ
IJKINIJ NIKITA.
NIMOTLALOJTIJ CHIKAUAK
NOCHANTSIJ NO NIYAJ
TLA NIKAJNOMIKAUAS
NELIA NIXOLONIS.
YAUALA KIYAUITL
TAUEL NIYOLPAKI
PAMPA YAYA KIYEJYENMAKA
TONEMILIS IPAN NI TLALTEJPAKTLI.
PILTOKTSIJTSIJ YOLPAKIJ
TEMASOLTSITSIJ KUIKAJ
PAMPA UALA KIYAUITL
UAN YEEKAYOLPAKIJ.

PILAMATSIJ

TLEN TLAUEL UEJKA ONNESTOK
KANPA NOCHI TIASITIJ
IJKINOJ TIKITASEJ NOPA ICHPOKATSIJ
TLAN ICHPOKATSIJ NA NIJNEKI
TOTOTSIJ XIMOISIUILTI
PAMPA NA NINELTLASOJTLA
XICONUIKILINI PILAMATSIJ
IJKINOJ TECHNELTOKAS.

MOSTLA KEMAJ TLANESIS
AXNIJMATI KANKE NIITSTOS
TLAN NOPA PILTOTOTSIJ AXTLAKUEPILIS
NIMOSEUIS UAN NIMOCHOKILIS.

IPAN AMATL KIUIKAYAYA
KIUIKAYAYATLASOJTLI
XIJUIKILI PILAMATSIJ
MOSTLA NITEJTEMOTI.

YOLOTL

YOLOTL, NOPA SE ICHPOKATL TLEN TLAUEL YOLPAJKETIK.
SE TONALIA KIYOLKOKOJ SE TELPOKATL, PAMPA NELIA
KIIXTOKATOYA UAN YA AXKICHIUILI KUENTAYEKA AMAJ
TLANAUI; YOLKUAJKUALO.

IMAYE KIPAJMAKA IKA SE KUATITLAMPAJTLI ITOKAX
YOLOXIUITL, PAMPA NELIA CHENEJ KUALI.

ITATA NOJKIA YOKUESIJTOK, PAMPA KIITA IICHPOKA NELIA
YEJYETSI SAN TLEN AMATLAUEL KOKOYA.

INANA UAN ITATA KIPIAJ NELTEMACHILI KEJ ININICHPOKAJ
SEMPA MOTLALANAS KEJ ACHTIUIYA, PAMPA NELIA
ELTOYA YEJYEKTSIJ UAN YOLPAKILISOJ.

SE CHAPOLIN

NI ELIAYA SE CHAPOLIN,KIPAKTIYAYA KUIKAS UAN
TLATSOSONAS IPAN SE XOCHIMILI, TLAN IPAYOK MIYAKTINI.
SE TONALI YAJKI IPAN XOCHIMILI ITLAJKOYA, MOSEUIK UAN
PEJKI TLATSOSONA IKA MIYAK PAKILISTLI, KLEMAN NEJNEKI
KENTSITONATI...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biología
  • Biologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS