Bioologia

Páginas: 3 (633 palabras) Publicado: 8 de febrero de 2015
Activitat. Identificant els Romanof

1. Mireu l'arbre genealògic on es veu la història de l'hemofília la família materna (Tsarina Alexandra) per recordar com s'hereta l'hemofília i justifiqueu sil'Alexei podia ser hemofílic.

Sí, ja que els homes que hereten el gen, al contrari de les dones, aquest és dominant. Per això els homes la pateixen en un 100% dels casos, i no poden ser portadorscom les dones.

2. Creieu que aquestes proves permeten afirmar que l'Anna Anderson era la filla desapareguda del Tsar? Raoneu la resposta.

No, ja que semblances físiques no comporten sempre queestiguin emparentats. En aquest cas s’hauria de tenir en compte l’ADN mitocondrial.

3. Em quin estat es van trobar les restes d'óssos?

Els óssos estaven en perfecte estat.

4. En quins elementsdels óssos es fixen els metges antropòlegs per identificar les persones de la família assassinada a partir dels esquelets trobats?

Es fixen en la pelvis per a identificar si es de sexe femení omasculí, i per altra banda, miren si estan els queixals que apareixen als 18 anys o unes anelles a la columna vertebral que també signifiquen els 18 anys,.

5. Munteu els esquelets per saber quantespersones hi havia allà, el seu sexe i edat. (Link nº3).

Hi havia 9 persones, 4 homes i 5 dones, i tots tenien entre 21 i 22 anys aproximadament.

6. Aneu al link nº 5 i 6, i observeu lescaracterístiques de cada esquelet, que permetrà saber alguns trets de les persones quan van morir. Quina informació donen els ossos?.

Ens permeten saber el sexe, i una aproximació de la edat.

7. Faltavaalgun esquelet d'acord amb el que se sabia de la història? Link nº3.

Sí, en falten dos.

8. Creieu que és vàlida la hipòtesi que fent la prova de l'ADN del príncep Philip, podem conèixer laidentitat dels fills de la Tsarina Caterina?

Sí, ja que si són fills de Tsarina, i amb l’ADN mitocondrial ho podem afirmar, ja que procedeix de dels ovaris de la mare.

9. Es va fer l'estudi de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bioologia
  • Bioologia
  • bioologia
  • Bioologia
  • Bioologia
  • bioologia
  • bioologia
  • Bioologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS