Biotecnologia

Páginas: 4 (785 palabras) Publicado: 27 de mayo de 2012
BIOTECNOLOGIA

BIOTECNOLOGIA
ENGINYERIA GENÈTICA

• BIOTECNOLOGIA: conjunt de tècniques que
aprofiten l’activitat de determinats
microorganismes per millorar el rendiment de
processosalimentaris, per crear substàncies
amb capacitat terapèutica o per resoldre
alteracions del medi ambient.
• ENGINYERIA GENÈTICA: tecnologia per la
qual es manipula ADN i es transfereix d’unsorganismes a uns altres per possibilitar la
creació de nous llinatges d’una espècie.
S’aplica en el diagnòstic i prevenció de
malalties o teràpia gènica, en medicina
molecular, enantropologia, en medicina
forense,...

•Els procediments que segueix l’enginyeria genètica solen passar per la
clonació o per la transferència d’ADN. Per això, primer aïllam un
fragment d’ADN, elmanipulam i el reintroduim en un altre organisme viu
perquè quan es divideixi obtenguem còpies del fragment d’ADN que hem
introduït.
•Aleshores, la manipulació genètica implica que els individusresultants
tendran un gen que abans no tenien. Aquest gen s’expressarà i serà
heretat pels seus descendents.

ORGANISMES TRANSGÈNICS
•ORGANISME TRANSGÈNIC: organisme amb el
material genèticmodificat (per introducció d’un gen
forà o per eliminació d’un gen propi).
•Com aconseguir organismes transgènics?
1.Introduir un gen aliè en una cèl·lula hoste amb
l’ajuda d’un vector.
2.El gens’integra en l’ADN de la cèl·lula hoste. Per
això hi ha diversos mètodes.
3.La cèl·lula hoste sintetitzarà una nova proteïna.
• Si aquesta modificació la realitzam en un gàmeta,
quanl’organisme es desenvolupi, totes les seves
cèl·lules presentaran l’ADN recombinant.

ORGANISMES TRANSGÈNICS
A.PLANTES TRANSGÈNIQUES: a les
plantes se’ls hi introdueixen o se’ls hi
anul·len gens queels confereixen algun
avantatge que representi un interès
econòmic, com ara, resistència a
herbicides (per poder fumigar sense fer
malbé la collita), resistència a plagues,
resistència a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Biotecnologia
  • Biotecnologia
  • Biotecnologia
  • Biotecnologia
  • Biotecnologia
  • Biotecnologia
  • Biotecnologia
  • Biotecnologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS