Blog i wiki

Páginas: 5 (1158 palabras) Publicado: 12 de diciembre de 2011
ACTIVITAT PRÀCTICA: RECERCA D’INVESTIGACIÓ EN XARXA

1.- QUE ÉS UN BLOC?
- Un bloc és un lloc web en el que un o diversos autors escriuen els seus articles (posts).
- Els articles apareixen ordenats de manera cronològica (el més recent es veu en primer lloc).
- És un lloc interactiu perquè els lectors poden deixar comentaris sobre els articles publicats.
- Poden contindre text, imatges ienllaços.
- Es gestionen des de internet, sense necessitar instal·lar cap tipus de programa.

2.- QUINA ESTRUCTURA TÉ UN BLOC?
Encara que hi ha diferències definides per els usuari i el servidor, tots els blocs solen constar de:

3.- BLOCS D’AULA:
El recurs del bloc es pot utilitzar a l’aula de primària. Resulta una interesant i flexible eina de interacció per a docents i alumnes ja quepermet altres formes de produir i publicar continguts sense la necessitat de ser un expert en informàtica.
L’administrador o administradors (professors) l’actualitzen periòdicament i els usuaris (alumnes) poden deixar els seus comentaris podent generar debats sobre els diferents temes.

4.- UTILITATS D’UN BLOC D’AULA:
Les diferents utilitats que li podem donar a un bloc a classe son moltes ivariades. Moltes vegades depèn de la implicació del professor i com l’utilitzen els alumnes. Existeixen unes utilitzats comuns encara que depenent del compromís de la classe i de la imaginació de tots, es poden trobar moltes més utilitats. Normalment:
- Es publica material didàctic.
- S’estimula la autoavaluació.
- Es socialitzen les produccions dels alumnes.
- Es treballa de forma col·laborativaentre docents i alumnes.
- Es poden organitzar les produccions de cada alumne en carpetes, àlbums...
- Es pot realitzar el seguiment del procés d’aprenentatge del grup sencer o de cada alumne, d’una manera individual.
- Se sol interactuar amb altres grups.
- Es realitzen enquestes.
- S’estimula la participació utilitzant diferents llenguatges.
- Es pot aproximar-se a les diferentsproduccions multimèdia.
- Pot servir com espai d’investigació.
- Es poden organitzar campanyes de difusió.
- El mestre pot guiar, coordinar i moderar els treballs presentats a l’aula.
- Es poden proposar activitats lúdiques.
- ... i depenent de la imaginació de cadascú, podríem trobar moltes més utilitats.

5.- FINALITAT EDUCATIVA D’UN BLOC D’AULA:
Considere que la principal finalitat educativa delbloc és introduir als xiquets en el món de les TIC i que conoguen altres formes i mitjans d’expressar-se. Del mateix mode que es converteix en un recolzament en el procés d’ensenyança-aprenentatge. D’aquesta manera es reforça i s’incrementa l’eficàcia i la qualitat de les classes, per lo que augmenta la satisfacció d’alumnes i professors.

6.- EXEMPLES DE BLOCS:

BLOCS PERSONALS:

BLOCSD’ASIGNATURES:

BLOCS DE CENTRES:

BLOCS D’AULA:

1.- QUE ÉS UNA WIKI?
És un lloc Web portat pel treball col·lectiu de molts autors. És similar a un bloc en estructura i lògica, però li permet a qualsevol editar els seus continguts, encara que hagen sigut creats per altres autors. El terme wiki es refereix tant al lloc Web com al programa usat per a crear i mantenir el lloc.
Hi han tresnivells d'accés al wiki:
1.- Públic, en el qual tots els usuaris poden tant visualitzar com editar.
2.- Protegit, en el qual tots els usuaris visualitzen, però solament un grup d'usuaris definit pot editar.
3.- Privat, en el qual solament un grup d'usuaris definit pot visualitzar i editar.

2.- QUINA ESTRUCTURA TÉ UNA WIKI?

* Es té un Menú lateral de navegació per a recuperar continguts.* Una zona d'administració per a configuració interna de la wiki.
* Cada pàgina té quatre pestanyes:
- Pagina: entre altres coses permet saber qui enllaça el wiki.
- Discussió: ofereix una finestra on es pot debatre, matisar, aportar idees al contingut.
- Història: conté un historial de revisions
- Notifica’m: pots subscriure't mitjançant RSS al contingut o les notes de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Blog Y Wiki
  • Crear Blog & Wiki
  • diferencias entre blog y wiki
  • Diferencia entre un blog y una wiki
  • Wiki, Blog , Portafolio Digital , Nube
  • WIKI I DE DERECHO
  • que es wiki y blog
  • Blog/Wiki

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS