Cajas De Bombones

Páginas: 5 (1170 palabras) Publicado: 13 de diciembre de 2012
Proposta d’activitat avaluativa centrada en l’activitat “Xocolatines per Nadal”INTRODUCCIÓ

La nostra intenció en aquest treball és realitzar una seqüència d’exercicis que puguin ser utilitzats com a avaluació dels continguts treballats a “Xocolatines per Nadal”. Ho farem utilitzant una sèrie d’activitats vinculades als uns criteris d’avaluació. En definitiva, el què volem crear és unexamen clàssic amb 5 o 6 exercicis. D’aquesta manera podrem avaluar el nivell de consolidació dels continguts treballats que els alumnes han assolit a la unitat. La valoració final serà numèrica, i la màxima puntuació seran 10 punts.DESENVOLUPAMENT

El primer pas és extreure els continguts que es treballen a l’activitat “Xocolatines per Nadal”. Si analitzem aquest exercici veurem queparteix d’una situació molt quotidiana i plateja un problema. Per resoldre aquest problema els protagonistes de l’exercici fan un procés mental complex, el qual l’alumne ha d’intuir per resoldre l’activitat. Indirectament, l’exercici treballa conceptes de geometria, localització de patrons i càlcul d’àrees, conceptes que els alumnes han de tenir consolidats per a poder tenir èxit amb la resolució del’activitat. Ara farem un cop d’ull als continguts del currículum de Primària per extreure idees i fer una aproximació més acurada.

Alguns dels continguts que creiem que es treballen a l’activitat són els següents:Numeració i càlcul

1. Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental amb nombres naturals.

Relacions i canvi

2. Seguiment de sèries numèriques,geomètriques i descoberta del patró.

Espai i forma

3. Relacions entre algunes figures geomètriques a partir de les seves característiques.

4. Aplicació d’idees i conceptes geomètrics a problemes de la vida i de l’entorn.
Mesura

5. Disseny de l’estratègia adequada per realitzar una mesura en un context significatiu.Una vegada trobats aquestscontinguts cal que busquem i redactem activitats que els treballin. Però, a més, ja que aquesta prova provindrà de l’activitat “Xocolatines per Nadal” no només utilitzarem els seus continguts, sinó també la seva temàtica. Totes les activitats que farem estaran relacionades amb el mateix tema que l’activitat de la qual provenen.

Per a realitzar les activitats que hem preparat és necessari teniruns coneixements previs, els quals s’hagin treballat a classe. Aquests coneixements són els següents:

- Calcular àrees de triangles i quadrats

- Conèixer el concepte apotema.

- Saber treballar amb centímetres quadrats.

ACTIVITATS PROPOSADES1. Com veieu en el dibuix, hem ampliat la capsa de bombons que tenia forma d’hexàgon i l’hemtransformada en un dodecàgon. Per fer-ho hem utilitzat triangles equilàters d’altura 26 cm i quadrats. El resultat ha estat que el costat de l’hexàgon i del dodecàgon són iguals i, amés, que l’apotema de l’hexàgon mesura 25 cm i la del dodecàgon 55 cm. Però ara ens trobem amb un problema i et demanem la teva ajuda. Si tenim en compte que cada bombó ocupa quatre centímetres quadrats, quantsbombons podrem posar en l’espai ocupat pels triangles i els quadrats? ( 2 punts)
2. En Miquel també vol regalar una capsa de xocolatines a la seva àvia per Nadal, però ell vol ser una mica més original. Ha construït una caixa amb una forma estranya a partir d’altres caixes que tenia a casa. La caixa que ha creat té la següent forma. (3 punts)a) Quantes caixesi amb quina forma creus que ha pogut utilitzar? Només hi ha una possibilitat? Raona mitjançant dibuixos la teva resposta. (0’75 punts)
b) Creus possible que hagi utilitzat tres caixes triangulars i tres rectangulars? Creus possible que hagi utilitzat només caixes triangulars? Raona mitjançant dibuixos la teva resposta. (0’75 punts)
c) Si et donem aquestes mides series capaç de calcular l’àrea...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Caja de bombones
  • caja de bombones
  • Eres mi caja de bombones
  • Bombon
  • BOMBONES
  • Confites y bombones
  • prueba bombon
  • Bombon producction

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS