ciencia i religion

Páginas: 2 (392 palabras) Publicado: 28 de noviembre de 2013


Ciència i religió ¿compatibles o incompatibles?

La primera pregunta que ens podem fer és si ciència i religió són entre si compatibles o no . És a dir , si una i altra poden conviure onecessàriament la una exclou l'altra i entre elles només hi pot haver un inevitable conflicte . No és estrany trobar , encara avui , l'opinió, de vegades generalitzada, que ciència i religió són mútuamentincompatibles i la relació entre elles ha estat sempre una font d'inevitables conflictes .

Se les considera com dues visions contraposades del món , que no poden menys que xocar sempre entre si. Nonomés això , sinó que cadascuna d'elles nega la validesa de l'altra. Avui, a més , es manté que només la visió de la ciència pot ser la veritable , de manera que la visió religiosa ha d'anar poc a pocdesapareixent . Des d'aquest punt de vista , l'avanç de la ciència implica sempre un retrocés de la religió . Per donar suport a aquesta posició es fa sovint una interpretació esbiaixada de lahistòria i es porten sempre els mateixos casos de Galileu i Darwin .

Encara que es fa retrocedir aquesta posició fins als orígens de la ciència moderna , indicant amb això que la ciència mateixa no pot mésque estar en conflicte amb la religió , en realitat comença al segle XIX , encara que es poden trobar algunes arrels en el XVIII. Dos llibres publicats per John W. Draper i Andrew D. White a la fidel segle XIX van contribuir d'una manera especial a estendre aquesta postura .

Draper , sobretot , dedica els seus atacs més furiosos contra l'Església catòlica de la qual diu que el cristianismecatòlic i la ciència són absolutament incompatibles . Aquests dos llibres han passat a representar la postura que manté la incompatibilitat i el conflicte inevitable entre ciència i religió .

Desprésde la segona guerra mundial es dóna un canvi en aquestes postures . D'una banda , es comença a donar un abandonament de l'eufòria cientifista que havia afavorit la idea de la incompatibilitat i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Religion y ciencia
  • La ciencia y la religión
  • Religión Y Ciencia
  • ciencia y religión
  • ciencia y religión
  • Ciencias de la religion
  • Religion Y Ciencia
  • LA RELIGION Y LA CIENCIA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS