Clasificación musculos (en catalan)

Páginas: 2 (484 palabras) Publicado: 14 de enero de 2014
El nostre cos està ple de teixits contràctils anomenats músculs. Són els instruments immediats per a produir o contrarestar els moviments. Es classifiquen segons:

La seva posició:
Músculssuperficials i profunds. La musculatura superficial es troba més a prop de la pell, mentre que la profunda es troba més a prop dels ossos. Exemple: Deltoides (superficial) i Infraespinós (profund).

Laseva forma:
Músculs llisos i estriats. Els músculs llisos estan compostos de cèl·lules llises, llargues i estretes, s'ubiquen als òrgans interns.Els músculs estriats estan formats per estries quemantenen el mateix gruix en tota la seva extensió, i més llargues que les del múscul llis. Exemple: Úter (llis) i miocardi (estriat).

Músculs llargs i curts. Els llargs són potents, llargs i estrets ipoden ser plans o tenir forma de fus. La longitud dels músculs curts és molt curta, sense importar la seva forma. Exemple: Triceps i biceps (llarg) i Masseter (curt).

La seva autonomia:
Músculsvoluntaris i involuntaris. Els voluntaris es posen en acció en resposta a ordres emanades del nostre cervell, és a dir per la nostra voluntat. Els involuntaris només produeix moviments sense cap ordre,és la que fa possible el funcionament dels diversos òrgans vitals, formen la paret de tots els òrgans buits. Exemple: Bessons (voluntaris) i Miocardi (involuntaris).

La localització:
Músculs delcap, músculs del coll, músculs dels braços, de la mà, de l’espatlla, de l’avantbraç, de les cames i del peu. Es classifiquen per el lloc on estan. Exemples: Trapeci (Espatlla) i Quadriceps (Cama).La funció:
Músculs agonistes, músculs antagonistes i músculs sinergistes. Els agonistes són músculs que mitjançant la seva contracció produeixen La força necessària per realitzar un moviment.Els antagonistes provoquen amb la seva acció l'acció contrària al múscul agonista. Els sinergistes Ajuden al múscul agonista a fer el moviment principal. Exemples: Biceps (agonista), Triceps...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • clasificacion muscular
  • Clasificacion De Los Musculos
  • Clasificacion de musculos
  • Clasificacion de musculos
  • Clasificacion de huesos y musculos
  • Clasificacion Sistema Muscular Raquideo
  • Clasificación De Los Músculos S
  • Catalán

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS