Colonialismo

Páginas: 5 (1152 palabras) Publicado: 14 de abril de 2014

DUES VISIONS OPOSADES DEL COLONIALISME


Els documents fan referència a la segona onada de colonitzacions que van tenir lloc els darrers anys del segle XIX i els primers del segle XX. Recordem que el colonialisme és un fenomen a través del qual un país n'ocupa un altre i controla i explota els seus recursos imposant la seva manera de fer. Juntament amb les colonitzacions es dóna un altrefenomen relacionat, l'imperialisme. Aquest és un tipus de colonització però amb la diferència que el país queda ocupat indirectament per una altre potència.

Els territoris que es van veure més directament afectats van ser els d'Àfrica i Àsia ja que a partir del 1870 van quedar pràcticament sota el domini de potències europees com Gran Bretanya o França.
Aquest fet es va produir en un marc dedesenvolupament basat en el sistema capitalista; és a dir, una sistema especulatiu que tenia com a primer objectiu obtenir un màxim rendiment. Això va provocar la necessitat de buscar nous llocs on poder vendre els productes i estendre'ls, d'obrir nous mercats..
A més a més també hi van influir diverses causes com podrien ser :el super-poblament de la població que va generar una situació d'atur queva acabar desencadenant una sèrie d'emigracions cap a altres països, el neodarwinisme que va ser una corrent que defensava la superioritat de la raça blanca i ho justificava amb el fet que a l'hemisferi nord estaven més desenvolupats a causa de la industrialització i que havien de vetllar per les races inferiors. Altres factors impulsors van ser l'aparició dels primers missioners per difondre lareligió, el prestigi polític que suposava dominar i controlar una zona d'interès econòmic i estratègic.
A part dels diferents conflictes que es van anar donant reiteradament, les colonitzacions van tenir un fort impacte sobre els països dominats a causa del procés d'aculturització. Els països colonitzadors havien generat unes perspectives econòmiques i socials que, amb la seva partida, els païsosdominats no poden fer front al nivell de vida ni als recursos per poder seguir endavant i cauen en una situació de pobresa que desencadenarà el subdesenvolupament dels països del tercer món. També va tenir repercussions positives sobretot en els àmbits d'ensenyament, una millora de la sanitat, l'alfabetització...
Cal fer esment també que els dos discursos van ser escrits al 1885 mateix any queBismarck va convocar la Conferencia de Berlín amb la finalitat de regular les normes a l'hora de colonitzar i ocupar el continent africà.

Pel que fa a la naturalesa, els dos textos pertanyen a un fragment del Discurs en la Càmera de Diputats francesa i va tenir lloc l'any 1885. És a dir podríem dir que ambdós textos son documents ja que són discursos escrits per personatges significatius del'època i pertanyen a l'àmbit polític.

El primer fragment és de Jules Ferry que va ser un polític francès nascut el 1832 a Saint-Dié-des-Vosges i que va morir el 1893 a París. La seva ideologia s'identificava amb les idees republicanes (dretes). Va estudiar lleis i periodisme però des de jove la seva presencia en l'àmbit polític sempre va ser molt activa i a partir del 1870 va ser alcalde de Parísmentre durava el conflicte entre França i Prússia i diputat en l'Assemblea Nacional. Va destacar sobretot per la seva activa participació en el colonialisme francès i per la seva reforma escolar ja que va suprimir tots els vestigis d'identitat religiosa i va imposar el francès com a única llengua. Va introduir l'ensenyament primari públic gratuït i obligatori. Sobre l'expansió colonial de França,ell hi va participar molt activament sobretot en la conquesta de Xina i els països del sud-est asiàtic per aconseguir el protectorat de Tunísia. Va enviar a l'explorador Pierre de Brazza Savorgnan per aconseguir el Congo (1879).
L'esquerre republicana de George Clemenceau s'oposava clarament a la seva ideologia.
I precisament aquest és l'altre autor del que ens parla el text.

George...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • colonialismo
  • COLONIALISMO
  • Colonial
  • El Colonialismo
  • Colonialismo
  • Colonialismo
  • Colonial
  • Colonialismo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS