Comentario de texto

Páginas: 4 (771 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2011
Comentari de text: Els Pares
1- El text parla sobre l’actual actitud que estan adoptant alguns pares i mare, acollint el seu fill d’entre 25 i 30 anys a casa. L’autor denuncia el canvi que s’haproduït en l’interior de les llars, denuncia que han passat de ser jeràrquiques i estrictes, a transformar-se en una residència multiús. Vicente Verdú escriu que és sorprenent la tranquil·litat ambque es viu a Espanya tenint unes xifres d’atur molt altes i diu que aquest fet va lligat amb la protecció familiar, ja que ofereixen una llar al seu fill desocupat. També escriu que Espanya, encomparació amb els altres països europeus,ha demostrat una plasticitat, que si per una banda ha desembocat amb una falta de codis forts, ha creat una folgaça de llibertats sense parió. Aquesta llibertat hadesenvolupat una generació bastant descontrolada, que surt de festa molt sovint, que consumeix estupefaents, no respecten res... i a més els seus pares, que han viscut l’època dictatorial i detransició, han canviat la coacció per la comprensió, i l’escàndol per permissivitat, ajut i silenci. Verdú explica que al nord dels Pirineus, la crisis ha fet estralls igual que aquí, però allà ha augmentat elnombre de llars compostes per joves independitzats, en canvi denuncia que aquí els joves prefereixen el matalàs familiar.
Finalment, l’autor ens remarca que si la llar fos menys favorable iacollidora, augmentarien els impulsos per abandonar-la.

2- Valorant la idea principal del text plantejada per Vicente Verdú sobre l’alt nombre de joves entre 25 i 30 anys que encara viuen en laresidència dels seus pares i l’actitud al respecte dels seus pares actuant de manera permissiva, demostra que la societat actual està canviant i les noves generacions pugen de manera descontrolada ja quesurten cada cap de setmana, consumeixen algun tipus d’estupefaents, no respecten res ni ningú... i l’actitud dels pares no ajuda a frenar-los, ans el contrari, adopten una actitud permissiva i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comentarios de texto
  • Comentario De Texto
  • comentario de texto
  • Comentario De Texto
  • comentario de texto
  • COMENTARI DE TEXT
  • Comentario De Texto
  • el comentario de texto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS