Comentario do plano da cidade de toledo (gallego)

Páginas: 4 (991 palabras) Publicado: 9 de enero de 2012
Comentario do plano da cidade de Toledo
Estamos ante un plano da cidade de Toledo. A cidade encóntrase á beira do río Taxo, Nunha encrucillada de autoestradas con dirección a Madrid, Avila ou CidadeReal.
A localización orixinal da cidade ( o casco antigo) está nun meandro do Río Taxo, na beira dereita do mesmo. Dada a situación da cidade no centro peninsular esta foi durante moito tempo unlugar de paso obrigado cara moitos destinos, así como un centro de marcada importancia política e relixiosa xa dende a baixa idade media cando chegaron a convivir xudeus, árabes e cristiáns ao mesmotempo, para máis tarde ser sede dos reis católicos.
Dentro do plano poden diferenciarse varias partes, construídas en diferentes cronoloxías:
· Casco antigo: o casco antigo da cidade de Toledo presenteun plano de trazado irregular e heteroxéneo, debido a que este está formado pola herdanza de distintas etapas históricas. Aínda que a orixe deste casco antigo data do imperio romano, será durante oespazo musulmán da idade media cando o casco altere profundamente a súa forma anterior. Este constitúe un labirinto de rúas estreitas retorcidas e ramificadas, do que podemos distinguir unha zona decidades onde se encontra a mesquita do cristo da luz (medina), e nos arrabaldes da mesma, unha zona máis residencial na que a poboación vivía separada por oficios. Tamén se pode apreciar como ocrecemento se comprime no interior das murallas, o cal é herdanza do espazo Cristián da Idade Media. Durante o Renacemento, a pobreza urbanística mantívose, pero contrastou coa beleza de novas construcións.Ademais, nesta época construirase a praza maior, de plano rectangular. A cidade tamén experimentara un leve crecemento cara o exterior das murallas durante este século.
Será no século XVIII, coas ideasilustradas, cando naza o urbanismo, construíndose fora de murallas un barrio homoxéneo, que buscará a uniformidade, e onde posteriormente construirase a Fábrica de armas santa Bárbara.
Por todo...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • COMENTARIO DEL PLANO DE TOLEDO
  • Comentario plano toledo
  • Comentario plano toledo
  • O Parque Da Cidade Do Porto
  • Historia Da Cidade De Alicante
  • História Da Cidade
  • constitucion do estado liberal (gallego)
  • Vernant, Um Teatro Da Cidade

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS