Como hacer un trabajo de un libro valenciano

Páginas: 4 (757 palabras) Publicado: 2 de noviembre de 2013
GUIÓ PER AL COMENTARI D’UN TEXT LITERARI
IES. de Teulada – 1r de Batxillerat

LOCALITZACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ:
1.

Dades bàsiques sobre l’autor

2.

Període històric. Moviment literari dereferència. Entroncament en la tradició, precedents... Projecció, influència en la literatura coetània i en les generacions futures...

3.

Gènere, subgènere, altres elements caracteritzadors.ANÀLISI DEL TEXT:
NARRATIVA
1. Determinació del tema central i, optativament
d’altres nuclis temàtics secundaris.
2

POESIA

TEATRE

1. Determinació del nucli o nuclis temàtics
dominants idels motius secundaris presents
al poemari.

1. Determinació del tema central i,
1.
optativament d’altres nuclis temàtics secundaris.

Determinació del tema central i els possibles
temescol·laterals.

2. Resum de l’argument.

Resum de les idees desenvolupades al llarg
del text.

Resum de l’argument.

3. Estructura:
- Determinació de l’organització del text
Interna: Model dedesenvolupament (plantejament,
nus, desenllaç), capítols...
Externa: pròleg, dedicatòria, il·lustracions...
4. Determinació dels personatges:
Jerarquització: Principals / Secundaris
Caracteritzacióessencial: Trets físics / Trets
psicològics
Coneixement directe / indirecte
Tractament subjectiu /objectiu

2.
Estructura
- Organització del text
Interna: Grau d’unitat /
diversitat interna,estructures compositives dominants, apartats. ..
Externa: pròleg, dedicatòria, il·lustracions...
3. Model/s de composició
Simetria / asimetria. Estructura explicativa
/ conclusiva, lineal /il·lativa. Esquema obert /
tancat...
4. Progressió, clímax poètic.

5. Determinació de l’espai / espais on es
desenvolupa la història:
Macroespais/microespais.Condició real, evocada o
imaginària.Descripció esquemàtica. Determinació
del seu nivell de càrrega simbòlica
6. Determinació del temps de la història.
Època en què es desenvolupa / Durada de la
història
ANÀLISI DEL DISCURS:

3....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • como hacer un trabajo sobre un libro
  • Como hacer un libro
  • Cómo hacer una recensión de un libro
  • Como hacer un trabajo final
  • TRABAJO COMO HACER UN VIDEO
  • Como Hacer Un Trabajo
  • Como Hacer Un Plan De Trabajo
  • Como Hacer Un Trabajo De Grados

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS