consell de la terra

Páginas: 2 (460 palabras) Publicado: 26 de enero de 2016


Estructura de l’escrit:
Per començar a definir l’estructura podríem dir que hi ha una petita introducció que ens permet situarnos en el context, a continuació se’ns exposa la carta que Andreud’Alàs que es entregada a Francesc, el bisbe d’Urgell. Més endavant, quan la carta finalitza, arriba la conclusió, en la qual entre altres coses ens diu que per aquesta lliçencia, els prohoms de les Vallsd’Andorra poden fer Consell General y ens mostra una sèrie de reformes aplicades que anteriorment no existien. Per altra banda, veiem la creació del Consell de la Terra, que dins d’aquest ens retorna unamica al passat, abans de la formació del Consell de la Terra, es a dir quan hi havia el Consell de les Valls i per finalitzar veiem les funcions principals del Consell de la Terra.
Que demanen elshabitants d’Andorra al bisbe?
Els habitants d’Andorra li demanen al bisbe que una vegada a l’any es reuneixi el Consell de les Valls en un lloc determinat, que puguin elegir dos o tres homes de cadaparròquia que jurin en la forma acostumada a les Valls, tractin i procurin els negocis i fets de les Valls, i que elegeixin síndic o síndics, missatger o missatgers, en representació del poble. També lidemanen al bisbe que estableixi i ordeni que els acusats i trobats sense culpa no hagin de ser forçats ni puguin ser-ho a paga alguna cosa als notaris i agutzils.
Per que ho fan?
Per demanar que hihaiguin uns representants que siguin els portaveus de les valls i que aquests siguin els que elegeixin al síndic i al missatger i que no paguin justos per pecadors.
Com ho fan?
A través d’una cartadirigida al bisbe d’Urgell, Francesc.
Quines frases demostren submissió per part dels habitants d’Andorra respecte al bisbe?
Doncs per exemple la frase on diuen: “ I puguin elegir dos o tres homes decada parròquia, segons plagui a Vostra Senyoria, els quals juraran...”, una altra “ A la molt reverent i paternal Senyoria de Vós”, “ Vostra Gran Senyoria”, “ Déu, Senyor, us doni bona vida i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • los terros
  • terros
  • terra
  • terre
  • terro
  • Terre
  • la terra
  • terra

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS