Crisi economica

Páginas: 3 (728 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2011
Objectius del treball de recerca: Informar-nos i conèixer l’origen de la actual crisis mundial i estudiar els efectes de la crisis a la nostre ciutat, Sabadell.

ORÍGEN DE LA ACTUAL CRISISECONÒMICA MUNDIAL

La crisis econòmica mundial que vivim i portem vivint des de aproximadament l’agost de 2007 comença molt abans del que ens imaginem:

Després del naixement de el terme WWW, Internet vaadquirir un caràcter comercial y es va transformar en un important entorn de negocis. Les borses dels mercats occidentals van observar un ràpid augment del seu valor degut al avanç de les empresesvinculades al nou sector d’Internet. Així doncs, tothom va subestimar la complexitat y dificultat d’organització i distribució i van sobreestimar alguns efectes com, la idea de prestar serveis gratuïts.La opinió de molts economistes i empresaris (que preveien l’esclat de la bombolla) també va ser molt important ja que va acabar imposant-se a la realitat. D’aquesta manera les empreses punt com vancomençar una sèrie de tancaments, fusions, acomiadaments que va portar en 2001 a l’esclat de la bombolla que va marcar el principi d’una llarga recessió en els països occidentals.

Conseqüentment enels dos anys següents la Reserva Federal dels Estats Units es veu obligada del tipus d’interès del 6,5% al 1%, cosa que fa possible l’estimulació del mercat immobiliari que en una dècada veu quasiduplicats el preus dels habitatges. Com els països internacionals mantenen durant aquests anys un tipus d’interès baix els bancs veuen que el seu negoci no creix. Llavors decideixen donar préstecs mésarriscats per així cobrar més tipus d’interès i per tant, treure més benefici.

Aprofitant el boom immobiliari van decidir oferir aquests préstecs als anomenats clients “ninja”(sense ingressos,sense treball, sense propietats) amb un interès elevat que justificava el risc. Però a més, el préstec que donaven era d’un valor superior al que el client necessitava per comprar l’habitatge, perquè,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La crisi econòmica mundial
  • Crisi economica europea
  • Informe: La Crisi Econòmica
  • Crisi Economica
  • Crisi economica
  • Crisi Economica
  • Crisi Economica
  • Crisi economica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS