Informe: La Crisi Econòmica

Páginas: 5 (1120 palabras) Publicado: 5 de enero de 2013
INFORME: LA CRISI ECONÒMICA
1. Origen i causes de la crisi econòmica
Aquesta gran crisi financera que es va iniciar al 2008 i que encara dura a nivell nacional i europeu es va originar als Estats Units. La crisi, poc a poc, es va estenent mundialment i actualment qui n’està patint més les conseqüències són els estats europeus. Les causes de l’aparició de la crisi a nivell mundial són: inacional
* Els alts preus de les matèries primeres: Els preus varen pujar perquè la demanda també ho va fer.
* La crisi alimentaria mundial: Durant diversos anys les collites no han estat bones. Alhora, la demanda d’aliments s’ha incrementat i els preus dels productes alimentaris també s’han elevat com a resultat de la major dificultat per produir certs aliments.
* L’elevada inflació:Pujada dels preus i com a conseqüència es va elevar el PIB i es va incrementar la desocupació.
* La recessió econòmica: Causada per l’augment dels preus, ja que el consum ha disminuït i com a conseqüència l’economia s’ha estancat
* La desconfiança en els mercats: Com a conseqüència de la crisi financera internacional i davant la por d’impagament de les hipoteques.
A més de totes les causesanomenades anteriorment, a nivell nacional, també hi trobem una causa relacionada molt directament amb la crisi econòmica espanyola:
* La crisis hipotecària: L’excés d’oferta d’habitatges i l’encariment d’aquests va provocar el fenomen que s’anomena bombolla immobiliària. Amb la pujada dels interessos, però, la bombolla immobiliària va esclatar, ja que la gent va deixar de comprar habitatgesi aquest fet va tenir molta repercussió en el sector de la construcció. Fins i tot, va ocasionar la fallida de moltes empreses. Aquesta fallida, alhora, va provocar un important augment de la desocupació al país.
2. Desenvolupament, evolució i extensió de la crisi
La crisi, tal i com s’ha explicat anteriorment, s’inicia a EEUU. Però, aquesta crisi es va anar desenvolupant lentament i mitjançantdiverses fases:
1. Fins a l’agost del 2007: Els mercats immobiliaris anaven pujant els seus preus i els preus de les matèries primeres també ascendien per la seva gran demanda.
2. De l’agost del 2007 fins a l’abril del 2008: Esclata la crisi financera després que arribi la crisi immobiliària als Estats Units. Es concedien hipoteques a gent no massa propensa a l’estabilitat econòmica,s’anaven apujant els interessos de les hipoteques i la gent era incapaç de pagar.
3. De l’abril del 2008 al setembre de 2008: La població en general per la confiança en les institucions financeres.
4. Del setembre del 2008 a l’actualitat: Crisi financera amb mercats volàtils, falta de confiança i de liquiditat.
La crisi, després d’aparèixer i evolucionar als Estats Units, es va anar estenentràpidament per tots els països desenvolupats del món. A Espanya, la bombolla immobiliària fou l’equivalent de la crisi immobiliària als Estats Units. Però, el problema fou que a Espanya la construcció era el motor de l’economia.
3. Paral·lelisme amb la crisis de 1929
La crisi de 1929 (Crack del 29) fou una crisi que es va durar dos dies. Com la crisi actual, també es va originar als Estats Units ies va anar estenent arreu del món. El Crack del 29 es va iniciar amb la caiguda de la borsa de Wall Street als Estats Units i en la crisi actual la borsa també s’ha desplomat. Les principals causes del Crack del 29 van ser la superproducció i la falta de consum, la manca de dinamisme en el comerç internacional, l’especulació en la borsa, els pèssims coneixements econòmics de l’època il’estructura bancaria Nord-Americana. Doncs, les dues crisis es van produir per un excés d’oferta, tot i que una es va produir per un excés d’oferta en general i l’altra per un excés d’oferta en els habitatges. En ambdues crisis, s’ha produït una gran estafa econòmica per part d’entitats financeres, empreses... També van créixer els deutes, la morositat i el nombre d’aturats. Cal destacar també que les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Crisi economica
  • La crisi econòmica mundial
  • Crisi economica europea
  • Crisi Economica
  • Informe economico
  • Informe De Econom A
  • INFORME ECONÓMICO
  • Informe económico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS