Cubo rubik 3x3

Páginas: 62 (15325 palabras) Publicado: 26 de enero de 2014
S O L U C I O N A R I
TECNOLOGIA
INDUSTRIAL

1
Autors del llibre de l’alumne
Joan Joseph
Roger Hoyos
Jaume Garravé
Francesc Garófano
Francesc Vila

BARCELONA – MADRID – BOGOTÀ – BUENOS AIRES – CARACAS – GUATEMALA
MÈXIC – NOVA YORK – PANAMÀ – SAN JUAN – SANTIAGO – SÃO PAULO
AUCKLAND – HAMBURG – LONDRES – MILÀ – MONT-REAL – NOVA DELHI – PARÍS
SAN FRANCISCO – SYDNEY – SINGAPUR – SAINTLOUIS – TÒQUIO – TORONTO

Tecnologia industrial 1 · Batxillerat · Solucionari

N
 o és permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni el seu tractament informàtic, ni la transmissió de cap forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic,
per fotocòpia, per registre o d’altres mitjans. Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español
de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) sinecessiteu fotocopiar o escanejar algun
fragment d’aquesta obra.
Drets reservats

© 2012, respecte a la segona edició en català per:

McGraw-Hill/Interamericana de España, S.L.
Edificio Valrealty, 1.a planta
Basauri, 17
28023 Aravaca (Madrid)

Autors del llibre de l’alumne: Joan Joseph, Roger Hoyos, Jaume Garravé,
Francesc Garófano, Francesc Vila
Editors del projecte:Conrad Agustí, Alícia Almonacid
Editora: Núria Egido
Disseny interior: dfrente.es
Il·lustracions: Joan Joseph, Luis Bogajo, Germán Tejerina, Pere Lluís León
Composició: Marcel Maas

ÍNDEX

índex
Comencem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Activitats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 8
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

j BLOC 1. Sistemes energètics
Unitat 1. Els recursos energètics

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Activitats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Activitats finals. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Unitat 2. Producció i distribució

d’energia elèctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Activitats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Unitat 3. Energies alternatives

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Activitats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Bloc 1. Avaluació . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

j BLOC 2. Sistemes
electrotècnics
Unitat 4. Circuits de corrent continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Activitats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 23

Unitat 5. Instal·lacions elèctriques

domèstiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Activitats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Bloc 2. Avaluació . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3

4

ÍNDEX

j BLOC 3. Materials
Unitat 6. Propietats i assaigs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Activitats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Activitats finals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Como Armar El Cubo Rubik 3x3
  • el cubo rubik
  • cubo rubik
  • cubo de rubik
  • Cubo de rubik
  • cubo rubik
  • Cubo De Rubik
  • Cubo Rubik

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS