Curriculum y matematicas en galicia

Páginas: 3 (700 palabras) Publicado: 6 de mayo de 2011
4. Obxectivos do cálculo mental e a calculadora no currículo oficial de Galicia

• Aprendizaxe significativo, cálculo e a elaboración de estratexias:
O cálculo mental preséntasenos no currículodende o enfoque construtivista. O aprendizaxe significativo Piagettiano. Este enfoque obriga aos mestres a empregar unhas estratexias didácticas que coinciden en empregar aqueles contidos que teñensignificado para os nenos cando os introducimos no seu contexto particular.
As experiencias dos alumnos na clase nas diferentes situación imaxinarias creadas polo profesor, facilitan o uso deestratexias espontáneas para a resolución de problemas. Os nenos participan no intento de solucionar as posibles situacións da vida cotiá coas operacións elementais de cálculo, ou empregando os algoritmoscorrespondentes. Deste xeito os nenos están obrigados a aprender as diferentes operación para o cálculo, así coma o sentido desas operacións e a súa presentación de maneira ordenada e clara.
Osprocedementos seguidos nesas experiencias, tamén inclúen: a valoración dos resultados e a explicación oral e por escrito dos mesmos. Cada alumno deberá ser competente en canto ao que se refire á orientaciónespacial e memorización dos compoñentes das operacións.
O que está claro é que, nas experiencias dos alumnos a procura de estratexias de cálculo, ás veces leva consigo unha utilización equivocada dascompetencias para resolver contas mentalmente, xa que, algúns alumnos tenden a memorizar as operacións e os resultados. Por iso, moitas veces o que se desexa non é que o neno saiba, unicamente, calesson as directrices que ten que tomar para a solución de exercicios, senón que poida realizar con fluidez as operación ou algoritmos requiridos.
As estratexias, polo tanto, deben ser específicas, postoque o alumno debe comprender que os seus métodos lle serven para ser máis eficaz no cálculo e ser máis coherente cos resultados. Para isto, débese procurar facerlle saber ao neno cales son as...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cuadro currículum primaria matemáticas
  • Curriculum de matematicas
  • Galicia
  • Galicia
  • GALICIA
  • galicia
  • Galicia
  • Galicia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS