Definición de llibertat en kant (valenciano)

Páginas: 3 (722 palabras) Publicado: 17 de junio de 2011
Concepte: Llibertat
El concepte a definir es troba a la línea 15 del paràgraf XXVIII del pròleg a la segona edició, quan diu: “ En efecte, pensar la llibertat, ço es, la seua representació almenysno conté en si cap contradicció si s’acompleix la nostra distinció d’ambdues formes de representació”. En el text, llibertat, significa té dos formes de representació, ja que hom ha tingut confusió endiferenciar el terme llibertat, perquè en un aspecte es lliure i en altre no ho és. La llibertat es vista de diferents punts de vista, la llibertat com a pròpia de l’àmbit d’allò moral i dels valors.Tothom sap que es lliure i no cal demostrar-ho en l’experiència, ja que es pressuposa que ho som al poder elegir entre diverses opcions. La llibertat no es sotmet a cap llei natural en tant que moral.Però el terme canvia, i es on crea confusió entre tothom, ja que som lliures per a elegir, no com els animals que si que segueixen en la seua forma de actuar unes lleis predeterminades desde la seuanaixença, però a l’hora no som lliures en tant que físicament, perquè sempre seguim unes lleis de la natura i ens es impossible elegir, ja que biològicament estem determinats a aquestes. Si hom nodistingeix entre llibertat com a moral, i la no llibertat com a pròpia de les lleis de la natura, es on es crea confusió. Però si hom sap distingir el terme sensible i intel·ligiblement, no trobarà capcontradicció, ja que som lliures en l’àmbit de la moral, però a l’hora no ho som en l’àmbit de la ciència, en tant que lleis naturals. Per tant, la llibertat no es pot conèixer mitjançant cap raóespeculativa, sols pot ser pensada mitjançant la raó pràctica. La llibertat es un noümen.

Per a ampliar cal parlar del condicionat i l’incondicionat, i de la metafísica crítica. Allò condicionat es elque depèn d’unes lleis de la natura, com ho son els fenòmens donats en l’experiència, els essers humans en tant que físicament, la naturalesa,etc. El condicionat pertany a l’àmbit de la ciència, ja...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Definición de dogmatismo en kant (valenciano)
  • Definiciones de kant
  • resumen filosofia de kant en valenciano
  • Concepto pensar en kant (valenciano)
  • La Llibertat
  • La llibertat
  • Valenciano
  • Valenciano

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS