Definición de dogmatismo en kant (valenciano)

Páginas: 2 (416 palabras) Publicado: 17 de junio de 2011
Concepte: dogmatisme
El concepte a definir es troba en la línea 12 del paràgraf XXXV del pròleg a la segona edició quan diu: “La crítica no esta oposada al procediment dogmàtic de la raó en el seuconeixement pur en tant que ciència, sinó al dogmatisme”. En el text, dogmatisme, significa afirmar de manera solament racional els conceptes, idees o supòsits, sense basar-se en l’experiència nidemostrar-ho, formant així castells en l’aire sense fonaments. Aquest procediments es propi dels racionalistes o metafísics dogmàtics, que queien en una il·lusió transcendental al creure que havien assolitconeixements racionals. Estudiaven els noümens o coses en si com son Deu, l’anima i la llibertat (àmbit de la moral, la creença, els valors i la fe) mitjanant la raó practica que sols poden serpensats, no coneguts. Tot al contrari, el procediment dogmàtic es afirmar supòsits(conceptes racionals a priori) en l’experiència mitjançant experiments, es propi dels científics, que estudien els fenòmensde la naturalesa que poden ser coneguts (àmbit de la ciència i el saber) mitjançant la raó teòrica o especulativa. La ciència ha de ser necessariament dogmàtica al demostrar empíricament.

Per aampliar cal parlar de la metafísica critica. Kant la va proposar com aquella que fixa un límit al coneixement, que es l’experiència. No es pot sobrepassar eixe límit amb la raó teòrica ja que noobtindríem ciència sinó opinió i negaríem una part de la raó que es la practica, i tampoc es pot amb la raó pràctica intentar obtindre coneixements. La filosofia critica es un estudi o teoria del coneixement(epistemologia), un estudi sobre la raó o l’enteniment, la seua articulació i les seues possibilitats de conèixer i un estudi sobre el que aporta el subjecte a priori en el coneixement (analíticatranscendental). La critica ha de ser rigorosa, sistemàtica i dogmàtica per a afirmar empíricament, d’acord a la teoria de Wolff. Aquesta no s’oposa al procediment dogmàtic de la ciència perquè ha de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Definición de llibertat en kant (valenciano)
  • Definiciones de kant
  • resumen filosofia de kant en valenciano
  • Concepto dogmatismo en kant (castellano)
  • Concepto pensar en kant (valenciano)
  • Definiciones de dogmatismo y concepto
  • Concepto procedimiento dogmatico en kant (castellano)
  • Valenciano

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS